Gemeente Stekene

RVA-controlekaart valideren voor deeltijdse werknemer

Deeltijdse werknemers die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen van de RVA moeten hun controlekaarten laten valideren bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats. De validering gebeurt door de afstempeling van de formulieren.

Voorwaarden

Je moet woonachtig zijn in Stekene.
Je moet je persoonlijk aanmelden.
De formulieren worden enkel gevalideerd indien kader I is ingevuld.

Procedure

Bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling moet je je persoonlijk aanmelden bij de gemeentewinkel van het gemeentebestuur, Dorpsstraat 3. Daar bekom je de validering van het formulier van de lopende maand en van de drie volgende maanden. Nadien moet je je eenmaal om de drie maanden aanmelden om de formulieren van de volgende drie maanden te laten valideren.

Het gemeentebestuur mag nooit formulieren afstempelen van (een) vorige maand(en). Er mogen ook geen formulieren dubbel worden afgeleverd. Indien je een formulier verliest, mag het gemeentebestuur je dus geen nieuw exemplaar geven.

Wat meebrengen

Breng telkens de formulieren en jouw identiteitskaart mee.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP