Gemeente Stekene

Toelating voor afwijking op de wekelijke rustdag en sluitingsuren

Handelaars kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard, zoals een braderij, jaarmarkt, avondmarkt, eindejaar of de solden. Het college kan zowel voor de sluitingsuren als voor de wekelijkse rustdag maximaal vijftien afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. Het kan in geen geval gaan om een afwijking voor een individuele handelszaak.

Kemzeke (grondgebied van voor de fusie met Stekene) is bij wet van 22 juni 1960 erkend als toeristisch centrum. Voor de winkels op het grondgebied van Kemzeke gelden ruimere openingsmogelijkheden in het kader van het Koninklijk Besluit van 9 mei 2007 betreffende tewerkstelling op zondag.

Voorwaarden

De aanvraag: 

 • moet je indienen in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging.
 • bevat een lijst van hoofd- en zijstraten, waar de vermelde activiteiten zullen plaatsvinden, tenzij de vermelding dat het hele grondgebied van Stekene betrokken wordt.
 • omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt gevraagd.
 • moet je minstens drie weken voor de geplande activiteit aanvragen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Ondernemen in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Bedrag

De aanvraag van afwijking op de sluitingsuren of wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

Het college besliste dat er in 2023 en 2024 mogelijke afwijkingen op rustdagen en openingsuren zijn toegestaan.

Artikel 1
Een afwijking toe te staan op de wekelijkse rustdag voor handel, ambacht en dienstverlening voor de periode van:

 • één dag in de week van maandag 18 december 2023 tot en met zondag 24 december 2023: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 31 december 2023: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van woensdag 3 januari 2024 tot en met dinsdag 9 januari 2024: Solden
 • één dag in de week van woensdag 6 maart 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024: Carnaval
 • één dag in de week van woensdag 26 maart 2024 tot en met dinsdag 2 april 2024: Pasen
 • één dag in de week van woensdag 1 mei 2024 tot en met dinsdag 7 mei 2024: 1 mei Dag van de Arbeid
 • één dag in de week van woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 14 mei 2024: Moederdag
 • één dag in de week van woensdag 15 mei 2024 tot en met dinsdag 21 mei 2024: Pinksteren
 • één dag in de week van woensdag 5 juni 2024 tot en met dinsdag 11 juni 2024: Vaderdag
 • één dag in de week van maandag 1 juli 2024 tot en met zondag 7 juli 2024: Zomersolden
 • één dag in de week van woensdag 2 oktober 2024 tot en met dinsdag 8 oktober 2024: Weekend van de klant
 • één dag in de week van woensdag 6 november 2024 tot en met dinsdag 12 november 2024: Wapenstilstand
 • één dag in de week van woensdag 18 december 2024 tot en met dinsdag 24 december 2024: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van woensdag 25 december 2024 tot en met dinsdag 31 december 2024: Eindejaarsperiode

Een afwijking toe te staan op de openingsuren:

 • vrijdag 10 mei 2024 - afwijking opgelegde sluitingsuur van 21 naar 22 uur: Laatavondshopping
 • vrijdag 13 september 2024 - afwijking opgelegde sluitingsuur van 21 naar 00 uur: Avondfeestmarkt

Artikel 2
De afwijking op de verplichting tot het aanhouden van een wekelijkse rustdag en wekelijkse sluitingsuren geldt voor alle vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente Stekene.

Regelgeving

Wetgeving verplichte sluitingsuren voor kleinhandelaars:

 • Vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag én op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die vooraf gaat, toegestaan.
 • Vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Indien deze worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een jaarmarkt, avondmarkt, laatavondshopping,... moeten deze mee in het saldo zitten van de maximaal toegestane afwijkingen op rustdagen. Dit zijn er 15 per jaar en gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. Het kan ik geen geval om een afwijking gaan voor een individuele handelszaak.

De consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen worden bediend. Zij moeten wel de vestigingseenheid ten laatste vijftien minuten na het sluitingsuur verlaten.

Wetgeving wekelijke rustdag voor kleinhandelaars:

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat met een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP