Gemeente Stekene

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren - afwijking

Handelaars kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de sluitingsuren of op de wekelijkse rustdag aanvragen voor activiteiten van bijzondere en voorbijgaande aard, zoals een braderij, jaarmarkt, avondmarkt, eindejaar of de solden. Het college kan zowel voor de sluitingsuren als voor de wekelijkse rustdag maximaal vijftien afwijkingen per jaar toestaan. Die gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. Het kan in geen geval gaan om een afwijking voor een individuele handelszaak.

Kemzeke (grondgebied van voor de fusie met Stekene) is bij wet van 22 juni 1960 erkend als toeristisch centrum. Voor de winkels op het grondgebied van Kemzeke gelden ruimere openingsmogelijkheden in het kader van het Koninklijk Besluit van 9 mei 2007 betreffende tewerkstelling op zondag.

Voorwaarden

De aanvraag: 

 • moet je indienen in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging.
 • bevat een lijst van hoofd- en zijstraten, waar de vermelde activiteiten zullen plaatsvinden, tenzij de vermelding dat het hele grondgebied van Stekene betrokken wordt.
 • omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten waarvoor een afwijking wordt gevraagd.
 • moet je minstens drie weken voor de geplande activiteit aanvragen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij team Ondernemen en Werken in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Bedrag

De aanvraag van afwijking op de sluitingsuren of wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

In college van 5 december werd beslist dat er in 2022 en 2023 mogelijke afwijkingen op rustdagen en openingsuren zijn toegestaan.

Artikel 1
Een afwijking toe te staan op de wekelijkse rustdag voor handel, ambacht en dienstverlening voor de periode van:

 • één dag in de week van maandag 5 december 2022 tot en met zondag 11 december 2022: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 12 december 2022 tot en met zondag 18 december 2022: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 19 december 2022 tot en met zondag 25 december 2022: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 01 januari 2023: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 02 januari 2023 tot en met zondag 08 januari 2023: Solden
 • één dag in de week van maandag 13 maart 2023 tot en met zondag 19 maart 2023: Carnaval
 • één dag in de week van maandag 03 april 2023 tot en met zondag 09 april 2023: Pasen en de week ervoor
 • één dag in de week van maandag 10 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023: Pasen en de week erna
 • één dag in de week van maandag 01 mei 2023 tot en met zondag 07 mei 2023: 1 mei Dag van de Arbeid
 • één dag in de week van maandag 08 mei 2023 tot en met zondag 14 mei 2023: Moederdag
 • één dag in de week van maandag 29 mei 2023 tot en met zondag 04 juni 2023: Pinksteren en de week erna
 • één dag in de week van maandag 05 juni 2023 tot en met zondag 11 juni 2023: Vaderdag
 • één dag in de week van maandag 26 juni 2023 tot en met zondag 02 juli 2023: Zomersolden
 • één dag in de week van maandag 25 september 2023 tot en met zondag 01 oktober 2023: Weekend van de klant
 • één dag in de week van maandag 11 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 18 december 2023 tot en met zondag 24 december 2023: Eindejaarsperiode
 • één dag in de week van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 31 december 2023: Eindejaarsperiode

Artikel 2
De afwijking op de verplichting tot het aanhouden van een wekelijkse rustdag en wekelijkse sluitingsuren geldt voor alle vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente Stekene.

Regelgeving

Wetgeving verplichte sluitingsuren voor kleinhandelaars:

 • Vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag én op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die vooraf gaat, toegestaan.
 • Vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Indien deze worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een jaarmarkt, avondmarkt, laatavondshopping,... moeten deze mee in het saldo zitten van de maximaal toegestane afwijkingen op rustdagen. Dit zijn er 15 per jaar en gelden voor het hele grondgebied of voor een bepaalde wijk. Het kan ik geen geval om een afwijking gaan voor een individuele handelszaak.

De consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen worden bediend. Zij moeten wel de vestigingseenheid ten laatste vijftien minuten na het sluitingsuur verlaten.

Wetgeving wekelijke rustdag voor kleinhandelaars:

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat met een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP