Gemeente Stekene

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een attest dat een verhuurder kan aanvragen voor een woning die hij verhuurt of wil verhuren. Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woonkwaliteitsnormen van het Vlaamse gewest. Dit conformiteitsattest is geen verhuurvergunning het is ook niet verplicht bij het verhuren van een woning. Het attest is tien jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht. Het hangt met andere woorden 'vast' aan het pand.

Voorwaarden

Op welke woningen is het conformiteitsattest van toepassing?

1) Op huurwoningen en zelfstandige woningen waar de hoofdverblijfplaats is gevestigd.

De aanvraag van een conformiteitsattest wordt beperkt tot de woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, te huur worden gesteld of ter beschikking worden gesteld.

Alle woningen kunnen een conformiteitsattest krijgen.

2) Kamerwoningen

Ook voor kamerwoningen kan een conformiteitsattest worden aangevraagd.

Voor kamerwoningen kan de gemeente bovendien in een gemeentelijk kamerreglement de afgifte van een verhuurvergunning koppelen aan (de afgifte van) het conformiteitsattest.

Procedure

De verhuurder dient het conformiteitsattest aan te vragen bij de gemeente.
De verhuurder vraagt het attest aan, de burgemeester reikt het uit.

Bedrag

Een conformiteitsattest kost 50 euro.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP