Gemeente Stekene

Onderwijs en BKO Robbedoes (kinderopvang)

Onderwijs

Update 7 maart 2022:

Na de Krokusvakantie, vanaf maandag 7 maart 2022, is het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.

Update 28 januari 2022:

Meer info vind je op onderwijs.vlaanderen.be 

Update 26 januari 2022:

De quarantaineregels in het onderwijs worden bijgestuurd om het recht om naar school te kunnen gaan beter te beschermen. 

Update 4 december 2021:

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december 2021.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december 2021 een pakket maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs. Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen - zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten. Meer info

Update 27 november 2021:

Er gelden vanaf maandag 29 november een aantal verstrengingen rond deze topics:

 • scheiden van klasgroepen
 • extra-murosactiviteiten
 • de lerarenkamer
 • activiteiten op school
 • test- en tracingstrategie

Lees hier de verstrengingen en aandachtspunten. Verder blijven de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht. 

Update 2 november 2021:

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers (vooral in het lager onderwijs) en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt.

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. De mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar wordt vanaf maandag 8 november 2021 weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.

Lees hier meer 

Update 30 september 2021:

Vanaf 1 oktober 2021

 • vervalt de mondmaskerplicht in het basis- en secundair onderwijs.
 • zal er een strikter ventilatiekader komen, inclusief CO2-metingen in scholen.

Al sinds 27 september 2021 werden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast.

Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijsveld daarin, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.  

Meer info

Update 1 september 2021:

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden (bv. voor Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-2021-2022) over de verschillende maatregelen tegen het coronavirus in het onderwijs. Houd ook de informatie en communicatie van de school van je kind(eren) in de gaten. 

 

BKO Robbedoes 

Alle Stekense bengels tussen 2,5 en 12 jaar kunnen ook tijdens het schooljaar 2021-2022 terecht bij Robbedoes (naast De Sportstek), de leuke buitenschoolse kinderopvang van de gemeente. Robbedoes is er op woensdagnamiddag van 12 tot 18 uur en tijdens de korte schoolvakanties (krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie) van 7.30 tot 18 uur.

Inschrijven kan via de webwinkel

Meer info: team Gezin, Welzijn en Gezondheid, T 03 790 03 63 - E gezin@stekene.be 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP