Gemeente Stekene

Scholen en kinderopvang (o.a. Robbedoes)

Scholen gaan gedeeltelijk (indien mogelijk eerste, tweede en zesde leerjaar basisonderwijs en zesde jaar secundair onderwijs) open op maandag 18 mei. Sommige scholen beslisten om al een proefdag op vrijdag 15 mei te organiseren.

Mond- en neusbescherming wordt ook verplicht in alle scholen voor iedereen vanaf 12 jaar.

Op 28 mei werd beslist om alle leerjaren van het basisonderwijs te heropenen. Uiteraard moeten zij hierbij rekening houden  met de opgelegde veiligheidsvoorschriften en moet dit ook haalbaar zijn qua infrastructuur en beschikbaarheid van het personeel. In het ideale en maximale scenario kunnen vanaf 2 juni alle kleuters en vanaf 5 juni alle lagere schoolkinderen herstarten, met de klasgroep als contactbubbel en zonder social distancing-regels in die bubbel. De scholen bepalen dus zelf wat haalbaar is en wat niet. 

BKO Robbedoes - woensdagnamiddag

De opvang van buitenschoolse kinderopvang Robbedoes zal op woensdagnamiddag nog steeds niet plaatsvinden in de lokalen van Robbedoes. Deze noodopvang wordt verder georganiseerd op school.

De inschrijvingen voor Robbedoes worden tot en met 8 juni automatisch geannuleerd.

Er zijn 3 mogelijkheden:
  1. Je hebt geen noodopvang nodig: Je hoeft hiervoor verder niets te ondernemen. De huidige inschrijvingen worden automatisch geannuleerd. Er zal uiteraard ook geen boete aangerekend worden.
  2. Je hebt noodopvang nodig en hebt hiervan de voorbije periode al gebruik gemaakt: Je laat via mail weten voor welke dagen en uren je opvang nodig hebt. Je krijgt van ons een bevestiging van zodra wij jouw aanvraag ontvangen hebben.
  3. Je hebt noodopvang nodig en hebt hiervan de voorbije periode nog geen gebruik gemaakt: Je vult het  bijgevoegd aanvraagformulier in en bezorgt het ons via mail (gezin@stekene.be). Bij het ingevulde formulier moet ook de werkgeversattesten van beide buitenshuis werkende ouders, toegevoegd worden.

Om een correcte planning te kunnen opmaken, ontvangen we je aanvraag graag ten laatste maandag voorafgaand aan de woensdag waarop je opvang nodig hebt. 

Ouders die thuis werken, kunnen geen gebruik maken van de noodopvang. Zij vangen hun kind(eren) thuis op. Vanaf 18 mei zal de opvang opnieuw betalend zijn. Het tarief bedraagt dan 1,50 euro per begonnen uur.

Basisonderwijs

Voor opvang tijdens de schooluren, neem je contact op met de school. Enkel gezonde kinderen van wie beide ouders buitenshuis werken en die echt geen andere opvangmogelijkheid hebben, worden toegelaten tot deze schoolopvang. Dit kan enkel tijdens van de arbeidsuren (inclusief verplaatsing) van de ouders.

De Stekense schoolbus zal dit schooljaar (tot en met 30 juni 2020) niet meer rijden. Dit komt onder andere omdat de social distancing van 1,5m niet altijd kan verzekerd worden en de 7 Stekense basisscholen hun lestijden op andere manieren organiseren.

Hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg. 

Kinderdagverblijven

De kinderdagverblijven (crèches en opvang door onthaalmoeders) blijven open.

Hoe vul je een pdf-formulier digitaal in?
Open het document hierna en sla het op jouw pc op. Klik daarna met de rechtermuisknop op het (gesloten) document en kies voor 'Openen met' en daarna 'Adobe Acrobat Reader DC'. Het formulier wordt geopend met aan de rechterkant een kolom waarin je kan kiezen voor de optie 'Invullen en ondertekenen'. Nadat je het formulier hebt ingevuld, sla je het opnieuw op en mail je het naar gezin@stekene.be.
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP