Gemeente Stekene

Woonzorgcentra

Sinds 18 mei is opnieuw bezoek toegelaten. Het bezoek moet kort zijn en met respect voor de strikte veiligheidsrichtlijnen.

Informeer eerst bij het woonzorgcentrum om na te gaan of een bezoek mogelijk is op een veilige manier en volgens welke regels.

Uitzonderingen: Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële taken mogen de woonzorgcentra wel betreden. 

Sinds zondag 10 mei is opnieuw bezoek mogelijk voor assistentiewoningen die niet verbonden zijn met een woonzorgcentrum en voor initiatieven voor beschut wonen. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijke kwetsbaarheid van de bewoners. Het bezoek moet dus onder zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren. 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP