Gemeente Stekene

Erediensten, huwelijken en begrafenissen

7 maart 2022 - update

Het verplicht dragen van een mondmasker vervalt.

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

12 februari 2022 - update

De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar.

4 december 2021 - update

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

28 oktober 2021 - update 

Vanaf 29 oktober 2021 is het mondmasker opnieuw verplicht om dragen (voor iedereen vanaf 12 jaar) tijdens erediensten.

30 september 2021 - update 

Vanaf 1 oktober 2021 is het mondneusmasker niet meer verplicht tijdens erediensten, behalve in Brussel. 

27 augustus 2021 - update

Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.
De mondmaskerplicht blijft behouden.

27 juni 2021 - update

Erediensten, huwelijken en begrafenissen: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij het gebruik van CERM of CIRM, gelden de bepalingen van de evenementensector.

8 juni 2021 - update

Vanaf 9 juni 2021 zijn bij erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen toegestaan en 200 personen buiten. Als er een zaalcapaciteit is volgens CIRM (vind je onderaan de pagina bij Downloads), gelden de regels van evenementen.

Feesten en recepties (o.a. huwelijksrecepties, rouwmaaltijden) mogen georganiseerd worden voor max. 50 personen (binnen). Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

29 april 2021 - update

Sinds 8 mei 2021 kunnen erediensen buiten plaatsvinden met max. 50 personen

Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en
de dienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

 • begrafenissen en crematies in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.
 • Voor zover ze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn en
  desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
  o Burgerlijke huwelijken. Hiervoor wordt de bestemde plaats bepaald door de gemeente.
  o De individuele en collectieve uitoefening van de eredienst.

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en
de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd binnen aanwezig zijn voor de volgende
activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn:

 • burgerlijke huwelijken
 • collectieve of individuele uitoefening van de eredienst.

Koffietafels en rouwmaaltijden zijn nog steeds niet toegelaten, behalve op open terrassen die onderdeel uitmaken van een horeca-inrichting, van een professionele traiteur- of catering onderneming of van een feest- of
receptiezaal, en dit volgens de modaliteiten die van toepassing zijn op open terrassen. 

26 maart 2021 - update

Voor de maatregel om vanaf 1 april 2021 erediensten buiten te laten doorgaan met max. 50 personen, wordt de pauzeknop ingedrukt. 

5 maart 2021 - update

Vanaf 8 maart 2021 mogen tot 50 personen (kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend) een begrafenis of crematie bijwonen, met maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter (binnen).

Koffietafels en rouwmaaltijden zijn nog steeds niet toegelaten

Vanaf 1 april 2021 kunnen erediensten buiten doorgaan met maximaal 50 personen, met mondmasker en in een gecontroleerde omgeving.

15 december 2020 - update

Sinds 12 december geldt:

 • maximum 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld en de ambtenaar van de
  burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mogen de volgende activiteiten in de
  gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:
  - burgerlijke huwelijken
  - begrafenissen en crematies (zonder mogelijkheid tot blootstelling van lichaam)
  - de collectieve uitoefening van de eredienst, van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Het naleven van volgende minimale regels is verplicht:

 • het garanderen van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en slechts 1 persoon per 10m2 is toegelaten.
 • het dragen van een mondmasker is verplicht, andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden sterk aanbevolen.
 • samenscholingen zijn verboden en de regels van social distancing moeten gerespecteerd worden, ook voor personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten.
 • handgel moet ter beschikking worden gesteld voor personeel en aanwezigen.
 • de uitbater of organisator moet de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het
  gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • de uitbater of organisator moet voor een goede verluchting zorgen.
 • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden.
 • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

30 oktober 2020 - update

Vanaf 2 november geldt:

 • Gebedshuizen mogen open blijven, maar zonder erediensten.
 • Op begrafenissen mogen nog maar 15 personen aanwezig zijn. Recepties of koffietafels na een begrafenis worden verboden.
 • Bij huwelijken mogen naast het huwelijkspaar, enkel nog de getuigen, minderjarige kinderen en de pastoor of ambtenaar van  burgerlijke stand aanwezig zijn. Huwelijksrecepties of -feesten zijn verboden

27 oktober 2020 - update

Erediensten, begrafenissen en huwelijken worden beperkt tot max. 40 personen
Op koffietafels of rouwmaaltijden ná begrafenissen zijn ook max. 40 personen toegelaten. 

Fysiek contact mag niet.

Stekene: in onze 4 parochies vinden geen eucharistievieringen meer plaats (ook niet op 1 en 2 november) met uitzondering van huwelijken, uitvaarten en doopsels.
Burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis worden beperkt tot max. 15 personen. 
 
Begraafplaatsen blijven toegankelijk, maar ook hier geldt de social distancing maatregel. 
 
Het blijft overal, zowel in gebedshuizen, bezinningsplaatsen als op kerkhoven, verplicht om een mondmasker te dragen (vanaf 12 jaar). 
 

eind augustus 2020 - update

Een huwelijksreceptie of -banket wordt als een receptie of banket met privékarakter aanzien. Hier is dus de regel van de sociale bubbel van toepassing, maximum 10 personen, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP