Gemeente Stekene

Erediensten (en huwelijksrecepties of rouwmaaltijden nadien)

30 oktober 2020 - update

Vanaf 2 november geldt:

  • Gebedshuizen mogen open blijven, maar zonder erediensten.
  • Op begrafenissen mogen nog maar 15 personen aanwezig zijn. Recepties of koffietafels na een begrafenis worden verboden.
  • Bij huwelijken mogen naast het huwelijkspaar, enkel nog de getuigen en de pastoor of ambtenaren van  burgerlijke stand aanwezig zijn. Huwelijksrecepties of -feesten zijn verboden

27 oktober 2020 - update

Erediensten, begrafenissen en huwelijken worden beperkt tot max. 40 personen
Op koffietafels of rouwmaaltijden ná begrafenissen zijn ook max. 40 personen toegelaten. 

Fysiek contact mag niet.

Stekene: in onze 4 parochies vinden geen eucharistievieringen meer plaats (ook niet op 1 en 2 november) met uitzondering van huwelijken, uitvaarten en doopsels.
Burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis worden beperkt tot max. 15 personen. 
 
Begraafplaatsen blijven toegankelijk, maar ook hier geldt de social distancing maatregel. 
 
Het blijft overal, zowel in gebedshuizen, bezinningsplaatsen als op kerkhoven, verplicht om een mondmasker te dragen (vanaf 12 jaar). 
 

eind augustus 2020 - update

Een huwelijksreceptie of -banket wordt als een receptie of banket met privékarakter aanzien. Hier is dus de regel van de sociale bubbel van toepassing, maximum 10 personen, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP