Gemeente Stekene

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen

Verlenging vervaldatum Stekense cadeaubon

Cadeaubonnen die vervallen (zijn) tussen 18 maart en het einde van de coronamaatregelen, kunnen worden gebruikt tot en met 30 september 2020.

 
Stekene ondersteunt lokale economie met 10-puntenplan

Voor meer info: zie Downloads onderaan deze pagina

 
Eenmalige compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale Corona-maatregelen maar die wel een groot omzetverlies lijden, kunnen een eenmalige compensatiepremie aanvragen.

 • Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters, …
 • De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3 000 euro. 1 500 euro voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen.
 • Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online toepassing van VLAIO.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

 
Hinderpremie

Voor ondernemingen en zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden, geldt:

 • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4 000 euro en na 5 april bijkomend 160 euro per dag.
 • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2 000 euro en na 5 april 160 euro per dag.

Termijn aanvraag hinderpremie:  deze termijn is verlengd, waardoor aanvraag online kan ingediend worden tot en met 19 mei 2020.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Afbetalingsplan voor belastingen
 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn. 
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen.

Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
  1 291,69 euro per maand zonder gezinslast
  1 614,10 euro per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie
 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. 50 000 euro subsidie per jaar per groeitraject.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling

Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. 

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Zelfstandigen in bijberoep
  1. Vermindering van sociale bijdragen
  2. Hinderpremie

Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

Tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. 

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

Waarborgregeling

Ondernemingen kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling en garantieregeling

Voor meer info:
https://www.voka.be/coronavirus-faq

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP