Gemeente Stekene

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen

Update 27 november 2020: Bedrijven en ondernemingen die gesloten moeten blijven, kunnen blijven rekenen op steunmaatregelen van de federale overheid. 

Update 27 oktober 2020: Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid. En ook de federale overheid zal haar steunmaatregelen uitbreiden. 

 
Stekene ondersteunt lokale economie met 10-puntenplan

Voor meer info: zie Downloads onderaan deze pagina

De eenmalige compensatiepremie en de hinderpremie kunnen niet meer worden aangevraagd. 

 
Financiële ademruimte

Ondernemingen die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31 december 2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen geven financiële ademruimte en stelt de schuldenaars in staat om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Voor meer info:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
    1 291,69 euro per maand zonder gezinslast
    1 614,10 euro per maand met gezinslast
  • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

KMO-groeisubsidie
  • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
  • Max. 50 000 euro subsidie per jaar per groeitraject.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Zelfstandigen in bijberoep
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Hinderpremie kan niet meer worden aangevraagd

Voor meer info:
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

Tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. 

Voor meer info:
https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

Waarborgregeling

Ondernemingen kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van 3 maanden.

Voor meer info:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Uitstel van betaling en garantieregeling

Voor meer info:
https://www.voka.be/coronavirus-faq

Vlaams beschermingsmechanisme (NIEUW)

Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen, kunnen een premie aanvragen van 7,5% van de omzet tijdens de referentieperiode. De omzetdaling moet minstens 60% bedragen tijdens augustus en september 2020 t.o.v. de referentieperiode in 2019.

Voor meer info:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP