Gemeente Stekene

Verplaatsingen en reizen

Verplaatsingen

Je kan je in België vrij verplaatsen maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Zie ook Samenscholingsverbod en sociale contacten

 

Reizen en uitstapjes

Update 7 maart 2022:

Reisregels vanaf 11 maart 2022

 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) en reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).
Update 12 februari 2022:

Vanaf 18 februari gelden volgende reisregels:

Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen:

 • het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.
 • het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.
 • Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om de test- en quarantaineregels bij reizen te vereenvoudigen.
Update 10 januari 2022: 

Nieuwe regels rond testen als je op reis gaat of terugkeert naar België: zie Visual als bijlage (onderaan bij Downloads)

Update 20 december 2021: 
Nederland is sinds gisteren opnieuw in lockdown. Dit heeft ook gevolgen voor ons als buurgemeente. Plan je een uitstapje naar onze noorderburen? Hou er dan rekening mee dat
 • de maximum groepsgrootte buiten, 2 personen is (13+). Uitzondering: mensen die op 1 adres wonen.
 • alle horeca gesloten is.
 • alle niet-essentiële winkels gesloten zijn. Essentiële winkels zijn open tot 20 uur.
 
Update 4 december 2021: 

Inreisvoorwaarden

Personen vanaf twaalf jaar, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die naar België komen vanuit een land buiten de Europese Unie of de Schengenzone, dat niet voorkomt op de witte lijst (raadpleegbaar op info-coronavirus.be), moeten beschikken over een negatief testresultaat. De vervoerder is ertoe gehouden het certificaat te controleren bij het instappen.

Raadpleeg ook steeds het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit wordt continu up-to-date gehouden. Meer info vind je ook via travelersonline.be.

Update 27 september 2021: 

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Update 8 juni 2021: 

Vrij en veilig reizen vanaf 9 juni 2021

Vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie zal mogelijk zijn op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli 2021 in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico ('variants of concern'):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.
2. Aankomst in België als niet-inwoner
 • Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico ('variants of concern'): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.
3. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form (PLF) blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli 2021 een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het zijn testen die afgenomen zijn in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

 
Update 19 april 2021: 

Niet-essentiële reizen worden nog steeds sterk afgeraden (toch blijft er een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen), maar het reisverbod binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de EU blijven de Europese regels van toepassing. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Wie terugkeert uit een rode zone moet zich verplicht laten testen op dag 1 en dag 7 en moet verplicht 7 dagen in quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form gaat de politie na wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de test- en quarantaineregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.  

Raadpleeg dan eerst het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit wordt continu up-to-date gehouden.  
Meer info vind je ook via travelersonline.be.

Update 26 maart 2021:

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd. 

Update 5 maart 2021:

Het reisverbod blijft gelden tot en met de paasvakantie (5-18 april). Op het volgende Overlegcomité op 26 maart 2021 wordt dat opnieuw geëvalueerd. Als de cijfers goed evolueren, kan het reisverbod eventueel worden aangepast.

Update 26 januari 2021:

Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer.

De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • dwingende gezinsredenen (bv. gezinshereniging, co-ouderschap,...)
 • humanitaire redenen (bv. om medische redenen, medische behandeling,...)
 • studieredenen
 • inwoners van grensregio’s (inwoners van grensgemeenten mogen de grens wel oversteken voor dagdagelijkse activiteiten die eveneens in België zijn toegelaten)
 • professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • divers zoals zorg voor dieren, verplaatsingen i.k.v. juridische verplichtingen, verhuizingen en dringende herstellingen i.k.v. de veiligheid van een voertuig

Info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/ 

Update eind december 2020:

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. Na een verblijf van meer dan 48 uren in een rode zone is een quarantaine  van 7 dagen verplicht. Bijkomend moet je je op dag 1 én dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Lees hier meer. 

Ben je van plan om een reis naar het buitenland te maken?

Raadpleeg dan eerst het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit wordt continu up-to-date gehouden.  
Meer info vind je ook via travelersonline.be.

Op de website https://reopen.europa.eu/nl/ vind je real-time informatie over de maatregelen in het land van bestemming. Je komt er bijvoorbeeld te weten of je bij aankomst in een verplichte quarantaine moet.

Luchtvaartactiviteiten: meer info via website van FOD Mobiliteit.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP