Gemeente Stekene

Verplaatsingen en reizen

Beperk je sociale contacten binnen tot je eigen gezinsbubbel  (en je ene knuffelcontact). Buiten kan je met meer personen afspreken (sinds 27 maart 2021 opnieuw met max. 4), mits afstand te bewaren en als dat niet mogelijk is, mondmaskers te dragen - zie ook Samenscholingsverbod en sociale contacten.

 

Verplaatsingen

Je kan je in België vrij verplaatsen maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

 

Reizen en uitstapjes

Update 19 april 2021: 

Niet-essentiële reizen worden nog steeds sterk afgeraden (toch blijft er een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen), maar het reisverbod binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de EU blijven de Europese regels van toepassing. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Wie terugkeert uit een rode zone moet zich verplicht laten testen op dag 1 en dag 7 en moet verplicht 7 dagen in quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form gaat de politie na wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de test- en quarantaineregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.  

Raadpleeg dan eerst het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit wordt continu up-to-date gehouden.  
Meer info vind je ook via travelersonline.be.

Update 26 maart 2021:

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd. 

Update 5 maart 2021:

Het reisverbod blijft gelden tot en met de paasvakantie (5-18 april). Op het volgende Overlegcomité op 26 maart 2021 wordt dat opnieuw geëvalueerd. Als de cijfers goed evolueren, kan het reisverbod eventueel worden aangepast.

Update 26 januari 2021:

Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer (zie onderaan bij Downloads).

De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • dwingende gezinsredenen (bv. gezinshereniging, co-ouderschap,...)
 • humanitaire redenen (bv. om medische redenen, medische behandeling,...)
 • studieredenen
 • inwoners van grensregio’s (inwoners van grensgemeenten mogen de grens wel oversteken voor dagdagelijkse activiteiten die eveneens in België zijn toegelaten)
 • professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • divers zoals zorg voor dieren, verplaatsingen i.k.v. juridische verplichtingen, verhuizingen en dringende herstellingen i.k.v. de veiligheid van een voertuig

Info: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/ 

Update eind december 2020:

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. Na een verblijf van meer dan 48 uren in een rode zone is een quarantaine  van 7 dagen verplicht. Bijkomend moet je je op dag 1 én dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Lees hier meer. 

Update 22 december 2020:

In het Ministerieel besluit dat in werking trad op 21 december 2020, staat:

 • Buitenlandse werknemers (niet grensarbeid) moeten een negatieve test (die max. 48 uren vooraf is afgenomen) afleveren als ze België binnenkomen. Indien dit niet het geval is, zal de persoon in quarantaine worden geplaatst tot er een negatieve test wordt afgeleverd.
 • De skipistes, langlaufpistes en skicentra in ons land, mogen niet opengaan.
 • Niet-essentiële reizen vanuit Engeland naar België zijn niet toegestaan.
 • Bij aankomst op Belgisch grondgebied controleert de vervoerder opnieuw of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld.
 • Iedere persoon (+12 jaar) moet een negatieve test voorleggen (max. 48 uur oud) als hij/zij terugkomt uit een rode zone (toegekend door FOD Buitenlandse Zaken).
Update december 2020:

Niet-essentiële reizen worden zeer sterk afgeraden. De grenscontroles worden opgevoerd en het Passenger location form moeten nog altijd worden ingevuld.  Ook de quarantaineregels blijven geldig. 

Update november 2020:

De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Grensstreek roept op coronaregels te respecteren

De lokale overheden constateren in de grensgemeenten van Zeeland een toenemend bezoek van Belgen aan de winkelgebieden. Zowel in Nederland als in België worden inwoners opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten roepen daarom hun Vlaamse streekgenoten op alleen noodzakelijke boodschappen in Nederland te doen en de Nederlandse coronaregels te respecteren. De Vlaamse gouverneurs ondersteunen deze boodschap.

Respecteer daarom deze boodschap (zie ook Infographic onderaan bij Downloads): 

Samen proberen we corona te bestrijden, in België én in Nederland. Vermijd daarom drukke plaatsen en doe alleen noodzakelijke boodschappen, zo dicht mogelijk bij huis. Is een bezoek aan Nederland noodzakelijk? Denk dan ook aan de Nederlandse regels: kom alleen naar de winkel, houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.

Update juni 2020:

Ben je van plan om een reis naar het buitenland te maken?

Raadpleeg dan eerst het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Dit wordt continu up-to-date gehouden.  
Meer info vind je ook via travelersonline.be.

Op de website https://reopen.europa.eu/nl/ vind je real-time informatie over de maatregelen in het land van bestemming. Je komt er bijvoorbeeld te weten of je bij aankomst in een verplichte quarantaine moet.

Luchtvaartactiviteiten: meer info via website van FOD Mobiliteit.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP