Gemeente Stekene

Verkeer van en naar het buitenland (grensverkeer)

Sinds woensdag 18 maart verbiedt ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Dit blijft nog zo tot en met 8 juni 2020.

Om sluipverkeer aan de grens te vermijden, werd beslist om volgende straten van en naar Nederland af te zetten ter hoogte van de grens:

  • Hellestraat (ter hoogte van de Ellestraat)
  • Lekestraat (ter hoogte van de Magdalena- en de Julianastraat)
  • Riet (ter hoogte van de Oudestraat)
  • Grensstraat (ter hoogte van de Beukendreef)

Volgende grensovergangen op ons grondgebied blijven open voor essentiële verplaatsingen:

  • De Stropersstraat, als je een vignet/formulier kan voorleggen.
  • Koewacht (Tragel), als je een vignet/formulier kan voorleggen.

Documenten voor essentiële grensovergang België - Nederland

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Hiervoor werden speciale documenten ontwikkeld.

Grensarbeiders in vitale sectoren

Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.

Wat zijn vitale sectoren? Dat vind je terug in de bijlage van het ministerieel besluit (zie downloads).

Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

  • Download 'Vignet grensarbeiders cruciale sector'.
  • Voorzie het vignet op de achterzijde van een stempel van de werkgever.
Grensarbeiders in een niet-vitale sector

Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Raadpleeg hiervoor je werkgever.

Bezoek aan hulpbehoevend familielid of verzorgen van dier

Heb je een hulpbehoevend familielid wonen over de grens? Dan kan je hem/haar ophalen of bezoeken, als je hiervoor een verklaring op eer invult. Ook als je over de grens moet om een dier te verzorgen, vul je hiervoor dezelfde verklaring op eer in. Dit certificaat toont jouw noodzaak aan om de grens te passeren.

  • Download 'Certificaat grensovergang familie'.
Verbod op niet-essentiële reizen

Je kan dus voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen de grens over, maar schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Regio Waasland - Zeeuws-Vlaanderen

In onze regio loopt de grens soms letterlijk door een dorp (zoals in bv. Koewacht het geval is). Het verschil in maatregelen en aanpak tussen Nederland en België zorgt soms voor verwarring bij onze inwoners. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis proberen via www.zeeland.nl/coronavirus alles zo goed mogelijk uit te leggen. Een interessante link dus voor wie als Belg in Nederland werkt en vice versa, voor wie nog regelmatig over de grens moet voor werk, hulpbehoevend familielid, het verzorgen van dieren, co-ouderschap,...

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP