Gemeente Stekene

Werken

Update 7 maart 2022:

Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Update 12 februari 2022:

De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

Update 28 januari 2022:

De huidige regels van telewerken met maximum één terugkeerdag per week, blijven geldig. 

Update 22 december 2021:

Telewerk blijft verplicht met maximaal één terugkeermoment per week.

Update 27 november 2021:
Telethuiswerk
  • De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december 2021.
  • De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december 2021.

Teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Update 17 november 2021:

Telewerk is verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. Dit vermindert het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Elk bedrijf moet een maandelijks elektronisch register bijhouden (wordt ter beschikking gesteld via het portaal van de sociale zekerheid).

Update 28 oktober 2021:

Vanaf 29 oktober 2021 moet het mondmasker opnieuw verplicht gedragen worden in de publiek toegankelijke binnenruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen, ...

Telewerk wordt sterk aanbevolen bij alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Telewerken vermindert het aantal contanten op de werkplek en het openbaar vervoer. 

Update 30 september 2021:

Ook op de werkvloer mogen de mondmaskers vanaf 1 oktober 2021 afgezet worden. 

Update 27 augustus 2021:

Het Overlegcomité nodigt de bedrijven, besturen en organisaties uit om telewerk structureel te verankeren.

Telewerken wordt wel sterk aangeraden voor wie in Brussel werkt. 

Update 27 juni 2021:

Vanaf 27 juni 2021 wordt telewerk aanbevolen (niet meer verplicht).

Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten. 

Update 8 juni 2021:

Vanaf 9 juni 2021: Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20 % van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt zeer sterk aanbevolen.

Update 22 maart 2021:

Telewerk is en blijft de regel, mensen moeten maximaal van thuis uit werken. Ook vergaderingen, overleg plegen,... moet zoveel mogelijk digitaal en vanop afstand georganiseerd worden.

Wie niet kan telewerken, moet ook op het werk de afstandsregels toepassen en dus 1,5 meter afstand van collega’s bewaren. Ook mondmaskers en ventilatie zijn verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.

Kan je geen afstand bewaren? Dan zijn er andere maatregelen. Raadpleeg hiervoor de gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP