Gemeente Stekene

Evenementen en (culturele) vrije tijdsactiviteiten

Update 7 maart 2022:

Vanaf 7 maart 2022 schakelt de barometer naar code geel. Dit betekent voor de evenementensector:

 • het verplicht dragen van een mondmasker vervalt. 
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt. 
Update 12 februari 2022:

Vanaf 18 februari geldt voor

EVENEMENTEN

 • Alle publieksevenementen binnen en buiten zijn steeds toegelaten.
 • Het mondmasker dient te worden gedragen bij:
  • niet-dynamische binnenactiviteiten
  • bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel
 • Het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers.
 • Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot:
  • 70% bij dynamische binnenactiviteiten
  • 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten
  • 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten
  • 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.
 • Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

GEORGANISEERDE VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Update 28 januari 2022:

PUBLIEKSEVENEMENTEN

Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zullen binnen en buiten toegelaten zijn, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten. 

Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.  

Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot  een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden. 

Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN IN GROEP

Ook georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en  niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan.
 

REEK BINNENACTIVITEITEN TERUG OPEN

Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Update 26 december 2021:

VERBOD OP EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN BINNEN

Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dit geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congresssen die binnen worden georganiseerd.

Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, zoals socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd
 • feest- en receptiezalen, enkel voor huwelijken en begrafenissen
 • wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams

Ook bioscopen, lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten.

De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

STRENGERE REGELS VOOR EVENEMENTEN BUITEN

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

 • Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 • Maximaal één bezoeker/4 m2
 • Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.
Update 4 december 2021:

PRIVATE BIJEENKOMSTEN BINNEN

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport
 • private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies
 • huwelijken en uitvaarten

PUBLIEKE EVENEMENTEN BINNEN

Vanaf maandag 6 december 2021 zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers
 • zittend
 • met mondmasker
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers
  Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

PUBLIEKE EVENEMENTEN BUITEN

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moeten we deze evenementen annuleren.

SPORTWEDSTRIJDEN BINNEN

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021.

BINNENSPEELTUINEN

Binnenspeeltuinen moeten de deuren sluiten. 

Update 1 december 2021:
Sport
Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, mogen plaatsvinden, maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders. Klik hier voor de maatregelen die de gemeente neemt voor haar sportinfrastructuur. 
Jeugd

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die je kan raadplegen via onderstaande link:

De jeugdbewegingen in Stekene organiseren zich volgens de geldende protocollen voor het jeugdwerk. 

Update 27 november 2021:
Private bijeenkomsten
 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
 • Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.
 • Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Discotheken en dancings

 • Discotheken en dancings moeten opnieuw volledig sluiten.

Publieke evenementen

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. 
 • De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.
 • Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november 2021.

Sportwedstrijden

 • Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, mogen plaatsvinden, maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders. 
Update 25 november 2021:
Stekene

VERENIGINGSLEVEN

Voor alle evenementen en activiteiten van verenigingen, zowel indoor als outdoor, ongeacht het aantal deelnemers geldt een mondmaskerplicht en de toepassing van het Covid Safe Ticket.

De horecaregels zijn ook van toepassing bij het niet-professioneel uitbaten van horeca-activiteiten en bij verhuur van gemeentelijke infrastructuur aan particulieren (private bijeenkomsten).

Verenigingen die evenementen buiten willen organiseren, moeten kunnen aantonen dat het CST doeltreffend wordt toegepast met een duidelijk zichtbare perimeter.

Alle evenementen in onze gemeente worden beschouwd als massa-evenementen.

SPORTACADEMIE

Het gemeentebestuur besliste om de Sportacademie-lessen die plaatsvinden op woensdagnamiddag te annuleren tot 31 januari 2022. Het bestuur wil vermijden om grote groepen, en dan voornamelijk kinderen uit verschillende bubbels, samen te brengen. Op die manier willen we het virus opnieuw klein krijgen. 

SPORTINFRASTRUCTUUR

Het gebruik van kleedkamers en douches in de gemeentelijke of private sportinfrastructuur is verboden tijdens trainingen. Bij officiële wedstrijden mogen kleedkamers en douches wel nog worden gebruikt. 

KERSTMARKT 2021

In onze gemeente wordt de Kerstmarkt 2021, voorzien op zondag 19 december, geannuleerd. Een kerstmarkt organiseren met honderden bezoekers, is in de huidige omstandigheden geen goed idee. De veiligheid van standhouders en bezoekers garanderen, is onze eerste prioriteit. Bovendien is het organiseren van een kerstmarkt met tal van eet- en drankkramen is moeilijk binnen de geldende horecaprotocollen. Elke maatregel die we daar moeten nemen, neemt een deel van de eigenheid van de kerstmarkt weg (het keuvelen, snuisteren en sneukelen).

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP