Gemeente Stekene

Beslissing over de plan-MER-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor Action Stekene

Geplande aanvraag tot Planologisch Attest voor Action Stekene

De aanvraag tot Planologisch Attest zal gaan over het realiseren van een bijkomende overkapping voor overdekt lossen en laden en een fietsberging, alsook het regulariseren en groen inkaderen van het achterste deel van de parking (30 plaatsen).

Het Team MER (Milieu Effecten Rapport) heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing kunnen worden geraadpleegd

In de bijlage kan je de 'beslissing over de plan-MER-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor Action te Stekene' ook terugvinden.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP