Gemeente Stekene

Openbaar onderzoek beleidskader Trage wegen Stekene

De gemeenteraad heeft op 25 april 2023 het beleidskader Trage wegen voorlopig goedgekeurd. Er volgt nu een openbaar onderzoek om bewoners de kans te geven dit plan in te kijken.  

Het gemeentelijk beleidskader omvat een visie en wensbeeld met operationele beleidskeuzes voor het trage wegennetwerk in onze gemeente.

Tot en met 23 juni 2023 kan je opmerkingen en bezwaren indienen:

  • schriftelijk tegen ontvangstbewijs aan de onthaalbalie van het gemeentehuis (tijdens de openingsuren)
  • per post aan Gemeentebestuur Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene
  • digitaal via E info@stekene.be
 
Deel je ideeën!
Je kan ook ook online je ideeën, suggesties en aandachtspunten met ons delen. Dit kan via samen.stekene.be! Zo geef je het nieuwe beleidskader en actieplan Trage wegen mee vorm.
 
 

Bijlagen:

Datum van publicatie: 25 mei 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP