Gemeente Stekene

Verkiezingen 2024

2024 is een druk verkiezingsjaar. We trekken dit jaar twee keer naar de stembus. Op 9 juni kiezen we onze vertegenwoordigers in het Vlaams parlement, de Kamer (federaal) en het Europees parlement. Op 13 oktober zijn het lokale verkiezingen en kan je je stem uitbrengen voor de gemeente- en provincieraad. 

 
Is stemmen verplicht?
Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je verplicht naar het stemhokje gaan op zondag 9 juni 2024 voor de:
  • Vlaamse verkiezingen of 'gewestelijke'
  • federale verkiezingen, dus voor België
  • Europese verkiezingen (als 16- of 17-jarige moet je ook verplicht gaan stemmen - meer info hierna).

Kiezers moeten bij deze verkiezingen dus drie stembrieven invullen.

Je bent niet verplicht om naar het stemhokje te gaan op zondag 13 oktober 2024 voor de:

  • lokale verkiezingen van de gemeente Stekene
  • provinciale verkiezingen van Oost-Vlaanderen

Bij deze verkiezingen moeten er slechts op twee stembrieven kandidaten worden aangekruist. We kiezen hierbij de gemeenteraadsleden van Stekene en onze vertegenwoordigers in de provincieraad.

 

Stemplicht of stemrecht?

In juni geldt er stemplicht. Dat wil zeggen dat alle Belgen vanaf 18 jaar die in België verblijven, verplicht zijn om te gaan stemmen voor de drie verkiezingen. Ben je om een geldige reden verhinderd, dan kan je iemand anders in je plaats laten stemmen via volmacht.

Voor het eerst krijgen jongeren van 16 of 17 jaar ook een oproeping. Zij kunnen enkel een stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Deze stemming is ook verplicht (= stemplicht).

In oktober geldt er voor alle Belgen stemrecht. Belgen vanaf 18 jaar mogen stemmen voor de lokale verkiezingen, maar in tegenstelling tot vroeger is dat niet verplicht.

 

Hoe stemmen?

In onze gemeente stemmen we nog altijd op papier met het vertrouwde rode potlood. De stembureaus zijn ’s ochtends geopend en in de namiddag worden de stemmen geteld.

 
Kieslocaties
 • Sporthal De Sportstek, Nieuwstraat 60 d: 10 stembureaus - nummer 23 tot en met 32
 • Sporthal Kemzeke, Stationsstraat 18: 3 stembureaus - nummer 33 tot en met 35
 • OC Boudelo, Kasteelstraat 23: 3 stembureaus - nummer 36 tot en met 38
 • Parochiezaal ’t Helleke, Preekekeplein 8: 3 stembureaus - nummer 39 tot en met 41
 • VBS De Zonnebloem, Koewacht 110: 2 stembureaus - nummer 42 en 43
 
Volmacht geven

Als je niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen en je hebt stemplicht, heb je twee opties:

 • Ofwel geef je een volmacht (niet verplicht). Als je wil, kan je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Stemmen met een volmacht bij verkiezingen op 9 juni 2024
 • Ofwel kan je jouw onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn. Neem contact met ons op om de contactgegevens van de vrederechter te krijgen. Je moet dus de nodige bewijzen kunnen voorleggen die je afwezigheid verantwoorden. 
 
Stemplicht voor de 16- en 17-jarigen voor de verkiezingen van het Europees parlement

Volgens de wet van 25 december 2023 kunnen de 16- en 17- jarigen voor de verkiezing van het Europees parlement stemmen. In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen zullen moeten worden op 9 juni 2024.

Het gaat om:

 • de Belgische 16- en 17-jarigen in België.
 • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven.
 • Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

In de praktijk worden de minderjarigen automatisch op de kiezerslijsten geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen.

 
Algemene info
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP