Gemeente Stekene

Gemeenteraad

Om de zes jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden om de leden van de gemeenteraad te kiezen. In Stekene kiezen we 25 raadsleden.

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente.

Je bent hartelijk welkom om de maandelijkse openbare zitting bij te wonen.

Voor de zitting kan je de agenda online raadplegen.

De agenda en de toelichting van de openbare vergadering van de te bespreken dossiers, kunnen ook naar je verzonden worden voor 20 euro per kalenderjaar.

Als de gemeenteraad de notulen van een vorige vergadering goedkeurt, kan je de notulen van de openbare vergadering nalezen onder bekendmakingen alsook het audioverslag beluisteren.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP