Gemeente Stekene

Hoe annuleer je je inschrijving voor een activiteit?

Een speelpleindag annuleren bij Riebedebie

Wil je een deelnamedag annuleren? 

  • Speelpleindagen in juli kan je kosteloos annuleren ten laatste op 21 juni 2021
  • Speelpleindagen in augustus kan je kosteloos annuleren ten laatste op 19 juli 2021

Annuleer je later of komt je kind niet opdagen, dan rekent het gemeentebestuur een retributie aan van 6 euro per speelpleindag.

Kan je kind niet deelnemen door ziekte (of ziekte/overmacht van de ouders), dan kan de deelnamedag kosteloos geannuleerd worden na indienen van een (dokters)attest binnen de 7 dagen na afwezigheid.

Annuleren moet schriftelijk via mail naar jeugd@stekene.be.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement en het retributiereglement van de speelpleinwerking.

 

Een buitenschools opvangmoment annuleren bij Robbedoes

Kan je kind niet naar de buitenschoolse opvang van Robbedoes, meld dit dan zeker 14 dagen vooraf.
Bij ziekte heb je een doktersbriefje nodig. Anders rekent het gemeentebestuur je een boete aan. 

Annuleren moet schriftelijk: af te geven bij team Gezin, Welzijn en Gezondheid in het Sociaal centrum (Kerkstraat 14) of via mail naar E gezin@stekene.be.

Een sportkamp annuleren

Kan je kind niet naar het sportkamp komen, meld dit dan minstens 14 werkdagen voor het kamp. 
Bij ziekte heb je een doktersbriefje nodig.
Alleen dan wordt het sportkamp niet aangerekend.

Annuleren moet schriftelijk via mail naar sport@stekene.be.

 

Een sportzaal annuleren

Wil je een zaalreservatie annuleren, meld dit dan minstens 3 werkdagen voor de activiteit.
Annuleren moet schriftelijk: af te geven bij de Sportdienst in het sportcentrum of via mail naar sport@stekene.be.

Minder dan 3 werkdagen vooraf annuleren blijft betalend. Om praktische reden vragen wij steeds onze toezichters hiervan te informeren via T 03 790 03 86.
Indien je zaal alsnog kan verhuurd worden, hoef je niet te betalen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP