Gemeente Stekene

Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Robbedoes

Je kind wordt samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school opgevangen. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen.

Er bestaan 2 soorten buitenschoolse opvang:

  • een erkend Initiatief voor Buitenschoolse Opvang of IBO: het IBO is erkend door Kind en Gezin
  • een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening: de opvang werkt op zelfstandige basis

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Robbedoes is voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar open op woensdagnamiddag van 12 tot 18 uur en tijdens korte schoolvakanties van 7.30 tot 18 uur.

Neem een kijkje op de website van Kind en Gezin.

De kinderopvang vindt plaats in de lokalen van Robbedoes, Nieuwstraat 60D (T 03 790 03 62)

Je zorgt zelf voor een lunchpakket, drankje en vieruurtje. De kinderen moeten zindelijk zijn en over voldoende zelfstandigheid beschikken.

Inschrijven vooraf is nodig. Meer info vind je in de brochure als bijlage of bij de dienst Leren en Onderwijs via T 03 790 03 02 of E onderwijs@stekene.be.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen:

  • een erkend Initiatief voor Buitenschoolse Opvang of IBO: je betaalt een prijs die gesitueerd is tussen wettelijke grenzen
  • een zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening: deze bepaalt zelf de prijs die ze voor de opvang vraagt

Procedure

Je kan enkel deelnemen aan de buitenschoolse opvang Robbedoes als je op voorhand bent ingeschreven. Inschrijven kan via het activiteitenloket of bij team Leren en onderwijs.

Klik hier als je een inschrijving wil annuleren. 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van Robbedoes. 

De kosten voor deelname aan Robbedoes zijn fiscaal aftrekbaar. Het gemeentebestuur bezorgt je automatisch een fiscaal attest. 

Bedrag

Opvang kost 1,50 euro per begonnen uur. Elke maand ontvang je een factuur voor de deelname.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP