Gemeente Stekene

Energielevering - Sociale maximumprijs gas en elektriciteit

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger 'sociale tarieven' genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijzen als je behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Indien je behoort tot één van de categorieën kan je op je verbruiksfactuur van elektriciteit en aardgas nagaan of je de sociale maximumprijs aangerekend krijgt. Je kan ook contact opnemen met je leverancier indien je recent tot één van de categorieën behoort en de sociale maximumprijs wilt aanvragen.

Organisatie Multimedia Contact Center van de FOD Economie
Adres Vooruitgangsstraat 50 1210 Brussel
T 0800 120 33 (gratis telefoonnummer)
E info.eco@mineco.fgov.be 
Website website FOD Economie
   

Voorwaarden

Iedereen die kan bewijzen dat hij/zij of iedere andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot één van de volgende categorieën behoort:

 • personen met een handicap die:
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % krijgen
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming krijgen
 • bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
 • personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
 • bejaarden met een gewaarborgd inkomen / Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
 • kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66% hebben
 • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
 • personen met een leefloon van het OCMW
 • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW
Uitzondering: zelfs indien de betrokkene of een gezinslid onder één van de bovenstaande categorieën van personen valt, heeft deze geen recht op het sociaal tarief indien de aansluiting betrekking heeft op:
 • een tweede verblijfplaats
 • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
 • het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent een zelfstandige of hebt een bedrijf)
 • een tijdelijke aansluiting

Procedure

Normaal krijg je de sociale maximumprijs automatisch toegekend als je daar recht op hebt. Is dit niet het geval is, dan kan je het sociaal tarief zelf aanvragen bij je leverancier. Je overhandigt de leverancier dan een attest dat je tot één van de categorieën behoort.

Waar aanvragen?

Rechtstreeks bij de elektriciteits- en gasmaatschappij

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de Federale Overheidsdienst, Rijksdienst voor Pensioenen of het OCMW

Bedrag

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

Je vindt het actuele bedrag van deze maximumprijs op de website van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (doorklikken op: actuele maand).

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP