Gemeente Stekene

Terrasvergunning

Wanneer je op openbaar domein een terras wilt plaatsen, moet je hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

-      Onder een terras verstaan we 'een seizoensgebonden, niet-overdekte, afgescheiden plaats':

  • met tafels, stoelen en banken;
  • al dan niet geplaatst op een wegneembare vloer;
  • al dan niet omringd door een afsluitend windscherm;
  • al dan niet overdekt met parasols;
  • bestemd om als handels- of horecazaak uit te baten.

-      De vergunning is toepasbaar voor de periode van 1 maart tot en met 31 oktober. Buiten deze periode moet de exploitant het terras verwijderen van het openbaar domein en het opbergen op privaat terrein.

-      Volgens het recht vervalt de vergunning bij werken aan het openbaar domein of aan nutsleidingen. Dit geldt ook wanneer manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente (zoals kermissen, dorpsfeesten, enz.) gepaard gaan met een bezetting van het kerkplein op de plaats van het terras.

-      Parasols en schermen mogen niet verankerd worden in de grond. De terrasschermen moeten stabiel zijn en mogen geen gevaar betekenen voor de voorbijgangers. De constructie is gemakkelijk te verwijderen.

-      Wanneer je het terras opstelt, moet er tenminste over een breedte van 1,50m een obstakelvrije loopweg op het voetpad worden voorzien. Plaats geen tafels of stoelen op het voetpad.

-      De uitbating van een terras mag de omgeving niet vervuilen. Je bent verantwoordelijk voor het goed onderhoud van het terras en zijn onmiddellijke omgeving.

-      Je bent aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het (on)rechtmatig gebruik van de vergunning, zoals de schade veroorzaakt door het plaatsen, de aanwezigheid of het wegnemen van het terras en al zijn onderdelen. Je bent onder andere ook verantwoordelijk voor de vervuiling die de exploitatie van het terras ter plaatse en in de onmiddellijke omgeving veroorzaakt.

-      Je mag het terras enkel opstellen nadat alle vereiste vergunningen, uitgezonderd de stedenbouwkundige vergunning, werden bekomen.

-      De vergunning kan stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximum 5 jaar. Daarna moet je opnieuw een aanvraag indienen.

-      Hou er rekening mee dat de vergunning niet overdraagbaar is aan een nieuwe uitbater.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan de aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Bedrag

Een terrasvergunning is gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP