Gemeente Stekene

Aangifte geen ontvangst of verlies activeringscodes kids-ID en e-ID

Ben je je pin- én pukcode vergeten of heb je vier weken na de aanvraag van een nieuwe e-ID geen codes ontvangen? Dan vraag je de codes opnieuw aan bij de dienst Burgerzaken van je hoofdverblijfplaats of online via de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Voorwaarden

Je bent in het bezit van een geldige elektronische identiteitskaart.

Om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe e-ID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kun je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente.

Procedure

De codes worden binnen de drie weken verstuurd naar het gemeentebestuur. Je wordt verwittigd zodra ze beschikbaar zijn. Bij de dienst Burgerzaken van je gemeentebestuur koppel je dan je nieuwe pincode aan je e-ID. Je moet hiervoor naar het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

5 euro

Digitaal loket

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP