Gemeente Stekene

Een eigen zaak starten

1) Basisvoorwaarden om zelfstandig ondernemer te kunnen worden

Om als zelfstandig ondernemer van start te gaan, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld tenminste 18 jaar zijn. Daarnaast moet je een attest ‘kennis bedrijfsbeheer’ kunnen voorleggen en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid. ‘Kennis bedrijfsbeheer’ kan je bewijzen door gevolgde studies of praktijkervaring.

Beroepsbekwaamheid is vereist voor een aantal gereglementeerde beroepen die je niet zomaar mag uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor je voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen door een diploma of praktijkervaring.

Als niet-Belg moet je bovendien in het bezit zijn van een beroepskaart.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij een ondernemingsloket. De dichtstbijzijnde erkende ondernemingsloketten vind je in Sint-Niklaas en Elversele op het volgende adres:
- ACERTA, Industriepark-Noord 27, Sint-Niklaas, T 07 805 10 61
- FORMALIS, Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas, T 03 760 11 05
- PARTENA, Plezantstraat 161, 9100 Sint-Niklaas, T 03 777 62 71
- ZENITO, Nieuwe Steenweg 62, Elversele (Temse), T 05 225 92 20
- SECUREX, Mercatorstraat 48 b, 9100 Sint-Niklaas, T 03 778 78 11

Raadpleeg de website van de FOD voor de openingsuren van de ondernemingsloketten.

2) Onderzoek de haalbaarheid van je zaak

Ga eerst na of je over de nodige ondernemerscompetenties beschikt. Stel je een van de volgende vragen: Wie is jouw concurrentie? Wie zijn jouw klanten? Is er een markt voor jouw product of dienst?

Unizo heeft enkele tests ontwikkeld waaruit je kan afleiden of je een geboren ondernemer bent.

Het Agentschap Ondernemen stelt ook een handleiding ter beschikking die je op weg helpt om de haalbaarheid van je onderneming te onderzoeken en te berekenen.

3) Maak werk van een goed ondernemingsplan

Als je resultaat positief uitdraait, is de volgende stap het opstellen van een business- of ondernemingsplan. In dit plan analyseer je jouw bedrijf. Je pent neer waar je met jouw onderneming naartoe wilt. Het is niet alleen een intern beheersdocument, maar ook een extern communicatiemiddel. Hiermee overtuig je potentiële partners van het succes van je bedrijf. Als je bij een bank om een lening gaat aankloppen, zullen ze ook steeds naar jouw ondernemingsplan vragen. Deze brochure legt je stap voor stap uit hoe je een ondernemingsplan moet opstellen.

4) Richt je zaak op in zes stappen

 1. Bewijs je basiskennis bedrijfsbeheer (en eventueel je beroepsbekwaamheid)
  Wie zich als zelfstandig handelaar of ambachtsman wil vestigen, moet kunnen aantonen dat hij over de basiskennis bedrijfsbeheer beschikt. Je hoeft daarvoor niet altijd een aparte opleiding te volgen, je kan dat ook aantonen met een diploma of met praktijkervaring. Een diploma hoger onderwijs is bijvoorbeeld voldoende.

 2. Open een bankrekening
  Voor je kan starten als zelfstandige moet je een zichtrekening openen bij de bank.

 3. Kies een rechtsvorm of juridisch statuut
  De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is een belangrijke stap, want die keuze heeft grote gevolgen op het gebied van inkomen, boekhouding, aansprakelijkheid … Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap, zoals een bvba, nv of vof.

 4. Vraag een ondernemingsnummer aan
  Elke onderneming in Vlaanderen moet zich inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. Je krijgt dan een ondernemingsnummer en je onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  In de online toepassing My Enterprise kan je je gegevens nakijken en actualiseren. Bepaalde gegevens kan je zelf gratis aanpassen.

 5. Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan
  In sommige sectoren moet je als ondernemer ook in het bezit zijn van de nodige vergunningen of attesten.

  Er bestaan een heleboel vergunningen die je afhankelijk van je activiteit(en) nodig hebt:
  - leurkaart
  - vergunning tot het verstrekken en schenken van alcoholische dranken
  - terrasvergunning
  - kansspelvergunning
  - nachtvergunning
  - vergunning erkenning als muziekactiviteit
  - vergunning verhuur van voertuigen met bestuurder
  - vergunning taxidienst
  - socio-economische vergunning
  - bouwvergunning
  - milieuvergunning
  - brandveiligheids- en hygiëneattest

  Ook over specifieke vergunningen, zoals bv. opslag en verkoop van vuurwerk, levert de dienst Lokale economie of het Vlaams Agentschap Ondernemen je alle informatie aan.

 6. Breng je verzekeringen in orde
  Verder mag je niet vergeten de vereiste aansluiting te doen bij een sociaal verzekeringsfonds, de aangifte als BTW-plichtige en, indien je personeel aanwerft, de aansluiting bij een sociaal secretariaat. Door de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds krijg je een sociaal statuut, waardoor je recht hebt op uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen.

  Voor meer informatie kan je best eens langsgaan bij je boekhouder en een sociaal verzekeringsfonds.

5) Steunmaatregelen

VLAANDEREN
Vlaanderen heeft verschillende steunmaatregelen voor startende zelfstandigen. Een overzicht vind je op de website van het Agentschap Ondernemen.

GEMEENTELIJK
Het gemeentebestuur steunt startende ondernemers in hoofd- en bijberoep in Stekene. De gemeente schenkt een subsidie die de terugbetaling van het inschrijvingsgeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen omvat.

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP