Gemeente Stekene

Kind - erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

  • Je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat je nog niet geadopteerd hebt.
  • Je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van je partner. Je kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Meer info

Je kan hier een afschrift aanvragen.

 

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

 

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te geven. Je kan hiervoor terecht bij dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Je kan een kind erkennen:

  • Voor de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan je dit bezorgen. Voordeel van erkenning voor de geboorte is dat de vader / meemoeder na de geboorte het kind alleen kan aangeven.
  • Bij de geboorteaangifte zelf
  • Na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de dienst Burgerzaken van de gemeente om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als je de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

 

Wat meebrengen

Steeds

Beide identiteitskaarten van moeder en erkenner. Moeder en erkenner moeten beiden persoonlijk aanwezig zijn.

Erkenning voor de geboorte
Doktersattest met vermelding van identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum. Als het om een meerlingenzwangerschap gaat, dient dit vermeld te worden

Erkenning tijdens de geboorteaangifte
Beide ouders dienen aanwezig te zijn

Erkenning na de geboorte
Voor een kind niet geboren in deze gemeente: een recent uittreksel van de geboorteakte

 

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP