Gemeente Stekene

Organiseren van muziekactiviteiten

Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek die toegankelijk is voor publiek? Hou dan rekening met enkele geluidsnormen.

Welke activiteiten vallen onder deze geluidsnormen?

Voor het spelen van elektronisch versterkte muziek in openbare inrichtingen*: festivals, fuiven, feestjes en dansvoorstellingen binnen of in open lucht met muziek versterkt met microfoons en/of versterkers, eetfestijnen, café, fitnessruimte,... telkens met elektronische versterking.

*openbare inrichting = alle inrichtingen en hun aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties en fitnessclubs. Vanaf het moment dat op privédomeinen muziekactiviteiten worden georganiseerd die, al dan niet tegen betaling, toegankelijk zijn voor het ruime publiek (andere dan familie of vrienden), gelden dezelfde normen als in openbare inrichtingen.

 Welke activiteiten vallen niet onder deze geluidsnormen?

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek, zoals fanfare, symfonisch orkest,... zonder versterking, activiteiten op privédomein (wanneer niet toegankelijk voor het ruime publiek) zelfs met elektronische versterkte muziek.

Voorwaarden

Je kan het geluidsniveau van de elektronische versterkte muziek meten met een geluids- of decibelmeter. De geluidsnormen worden uitgedrukt in decibel dB(A). Hoe hoger het aantal decibels, hoe luider de muziek.

Als je een muziekactiviteiten organiseert waarbij de muziek stiller is dan 85 dB(A) LAeq, 15min, hoef je niets aan te vragen.

Voor een geluidsniveau > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) zijn volgende wettelijke voorwaarden van toepassing:

  • het permanent meten van het geluidsniveau met visuele indicatie van het geluidsniveau met een geijkt en goedgekeurd meettoestel.

Voor een geluidsniveau in de inrichting > 95 dB(A) en ≤ 100 dB(A) zijn volgende wettelijke voorwaarden van toepassing:

  • hetpermanent meten én registreren van het geluidsniveau met visuele indicatie van het geluidsniveau met een geijkt en goedgekeurd meettoestel.
  • verplicht ter beschikking stellen van gratis oordopjes.

De muziek mag nooit luider dan 100 dB(A) Leq, 60min zijn.

Het college van burgemeester en schepenen kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

 

Als je maximaal 12 keer per jaar of 2 keer per maand een muziekactiviteit organiseert waarbij de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq, 15min en stiller dan 95 dB(A) LAEq, 15min, dan vraag je per activiteit toestemming aan het college van burgemeester en schepenen.

Dien het aanvraagformulier minstens vier weken op voorhand in met vermelding van de locatie en datum van de muziekactiviteit en het begin- en einduur.

Je kan hiervoor terecht bij team Natuur en Milieu in het gemeentehuis, maar je kan het aanvraagformulier ook onderaan de pagina bij de Downloads vinden. 

Als je meer dan 12 keer per jaar of 2 keer per maand een muziekactiviteit organiseert waarbij de muziek luider is dan 95 dB(A) LAeq, 15min tot maximaal 100 dB(A) LAeq, 60min dan vraag je een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Bedrag

Een muziekactiviteit is gratis, behalve wanneer een milieuvergunning vereist is. In dat geval is de dossiertaks van de Vlaamse milieuwetgeving* en/of een gemeentelijke retributie op omgevingsvergunningen van toepassing.

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP