Gemeente Stekene

Begraven, tarieven en wijze

Begraven

Je kan kiezen voor begraving in volle grond, begraving van een urne, plaatsing van een urne in een columbarium en asverstrooiing. 

Voor kinderen is een kinderpark voorzien.

Voor levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens niet hebben bereikt, is een sterretjesweide voorzien. 


Concessie

Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht'. Deze kan aangegaan worden bij het overlijden van een persoon (niet vooraf). Dit wordt meestal geregeld door de begrafenisondernemer.

Er bestaan 3 soorten concessies:

  • grafconcessies: in volle grond
  • urnenveldconcessie: voor het begraven van asurnen in een urnenveld of plaatsing in een columbarium
  • Naamplaatje op de aszuil van de asverstrooiingsweide

De concessies op de begraafplaatsen worden verleend voor een termijn van 10, 20 en 50 jaar, te beginnen vanaf de eerste begraving. Er kunnen maximaal 2 stoffelijke overschotten per perceel of nis begraven worden.

In het laatse jaar voor het verstrijken van de grafconcessie kan de concessie bij de dienst Burgerzaken verlengd worden voor een periode van 10, 20 of 50 jaar. Het einde van de grafconcessie wordt één jaar lang aangekondigd aan de begraafplaats.

 

Grafzerken

Op de geconcedeerde gronden is het verplicht een grafteken op te richten binnen het jaar na de begraving. Op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de graftekens in overeenstemming zijn met de vastgestelde normen.


Urnen

De percelen voor begraving in volle grond van een urne hebben een éénvormige oppervlakte van maximum 0,50 m bij 0,50 m.


Asverstrooiingsweide

Hierop kan enkel de as worden uitgestrooid van overledenen die niet worden bijgezet in het columbarium, urnenveld of wiens termijn van bezetting is verstreken. De gemeente stelt een naamplaatje ter beschikking voor 25 euro + kosten concessie 10, 20 of 50 jaar. Na betaling wordt het plaatje besteld en geplaatst door de gemeentediensten.

Voorwaarden

Wie kan begraven worden op de gemeentelijke begraafplaatsen?

  • personen die in de gemeente overleden zijn
  • personen die buiten de gemeente overleden zijn, maar hun hoofdverblijfplaats in de gemeente hebben, d.w.z. die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
  • de begunstigden van een graf- of columbariumconcessie
  • overleden EU-ambtenaren die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister en die werkelijk in de gemeente woonden
  • personen die minstens 20 jaar inwoner van de gemeente zijn geweest en die ter verzorging werden opgenomen in een rusthuis, bejaardentehuis of andere instelling of bij bloed- of aanverwanten tot de 2de graad.

Andere personen dan hierboven vermeld mogen ook in de gemeente begraven worden. Hiervoor gelden andere tarieven voor de concessies.

Klik hier voor het 'reglement inwendig bestuur: Veiligheid en Burgerzaken'.

Bedrag

Concessies

Bij het verlenen van concessies gelden onderstaande tarieven:

(*behoudens diegenen die voorafgaandelijk minimum 20 jaar de gemeente hebben bewoond)

 

Urnenveld of columbariums

Naamplaatje voor aszuil bij asvertrooiing

 

10 jaar

20 jaar

50 jaar

10 jaar

20 jaar

50 jaar

Inwoners

€ 100

€ 200

€ 500

€ 50

€ 100

€ 250

Niet-inwoners*

€ 200

€ 400

€ 1000

€ 50

€ 100

€ 250

 

 

Enkel perceel of enkele nis

Dubbel perceel of dubbele nis

 

10 jaar

20 jaar

50 jaar

10 jaar

20 jaar

50 jaar

Inwoners

€ 125

€ 250

€ 625

€ 250

€ 500

€ 1250

Niet-
inwoners*

€ 250

€ 500

€ 1250

€ 500

€ 1000

€ 2500

 

 

10 jaar

20 jaar

50 jaar

Kinderen tot en met 7 jaar

€ 20

€ 40

€ 60

Begravingen op de sterretjesweide zijn gratis.

Klik hier voor het retributiereglement voor grafconcessies. 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP