Gemeente Stekene

Sluitingsdagen

Het college stelde de sluitingsdagen voor 2024 vast.

Alle gemeentelijke diensten en de Sociale dienst (OCMW) sluiten in 2024 op de volgende feestdagen:
maandag 1 januari Nieuwjaar
dinsdag 2 januari 2de nieuwjaarsdag
woensdag 3 januari uitzonderlijk gesloten in namiddag
zondag 31 maart Pasen
maandag 1 april paasmaandag
woensdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 9 mei O.L.H. Hemelvaart
vrijdag 10 mei brugdag
zondag 19 mei Pinksteren
maandag 20 mei pinkstermaandag
donderdag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap
zondag 21 juli Nationale feestdag
donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
donderdag 12 september uitzonderlijk gesloten in namiddag
vrijdag 1 november Allerheiligen
zaterdag 2 november Allerzielen
maandag 11 november Wapenstilstand
dinsdag 24 december gesloten in namiddag
woensdag 25 december Kerstmis
donderdag 26 december 2de kerstdag
dinsdag 31 december gesloten in namiddag
   

De diensten Burgerzaken, Toerisme en Onthaal sluiten ook op de volgende (zater)dagen:

zaterdag 30 maart 31 maart en 1 april – Pasen en paasmaandag
zaterdag 11 mei 9 mei – O.L.H. Hemelvaart
zaterdag 18 mei 19 en 20 mei – Pinksteren en pinkstermaandag
zaterdag 20 juli 21 juli - Nationale feestdag
zaterdag 9 november 11 november - Wapenstilstand
   

De bibliotheek sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:

maandag 15 en dinsdag 16 januari overstap naar Regiobib Biblio WAAS
zaterdag 30 maart 31 maart en 1 april - Pasen en paasmaandag
zaterdag 18 mei 19 en 20 mei - Pinksteren en pinkstermaandag
alle zondagen in juli zomervakantie
zaterdag 20 juli 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap
alle zondagen in augustus zomervakantie
zondag 3 november 1 en 2 november - Allerheiligen en Allerzielen
   

De gemeentelijke sportinfrastructuur sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijk diensten, ook op:

van 1 tot en met 31 juli zomervakantie
   

d'Academie Podium (Academie voor Muziek, Woord en Dans) sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:

1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
dinsdag 19 maart facultatieve verlofdag
1 t.e.m. 14 april paasvakantie
donderdag 27 juni  pedagogische studiedag
1 juli t.e.m. 1 september zomervakantie
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
nog nader te bepalen in november facultatieve verlofdag
nog nader te bepalen in december pedagogische studiedag
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie
   

d'Academie Beeld (Academie voor Schone Kunsten) sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:

1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
donderdag 14 maart pedagogische studiedag
1 t.e.m. 14 april paasvakantie
woensdag 12 juni algemene lerarenjury
maandag 24 juni facultatieve verlofdag
donderdag 27 juni pedagogische studiedag
1 juli t.e.m. 1 september zomervakantie
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
nog nader te bepalen in oktober facultatieve verlofdag
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie
   

De gemeentelijke basisschool Reynaerdijn sluit, naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten, ook op:

1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
vrijdag 8 maart pedagogische studiedag
maandag 11 maart facultatieve verlofdag
1 t.e.m. 14 april paasvakantie
vrijdag 10 mei 9 mei - O.L.H. Hemelvaart
1 juli t.e.m. 1 september zomervakantie
nog nader te bepalen in september facultatieve verlofdag
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
nog nader te bepalen in november pedagogische studiedag
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie
   
   
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP