Gemeente Stekene

Sluitingsdagen 2018

Het college stelde de sluitingsdagen voor 2018 vast. Hieronder vind je de opsomming van de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten.

Alle gemeentelijke diensten sluiten in 2018 op de volgende feestdagen:

maandag 1 januari Nieuwjaar
dinsdag 2 januari 2e nieuwjaarsdag
zondag 1 april Pasen
maandag 2 april Paasmaandag
dinsdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 10 mei O.L.H. Hemelvaart
zondag 20 mei Pinksteren
maandag 21 mei Pinkstermaandag
woensdag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap
zaterdag 21 juli Nationale feestdag
woensdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
donderdag 1 november Allerheiligen
vrijdag 2 november Allerzielen
zondag 11 november Wapenstilstand
dinsdag 25 december Kerstmis
woensdag 26 december 2e kerstdag

 

De diensten Burgerzaken, Toerisme, Ruimtelijke ordening, Onthaal sluiten op de volgende zaterdagen:

zaterdagsluiting naar aanleiding van:
zaterdag 31 maart 1 en 2 april – Pasen en Paasmaandag
zaterdag 12 mei 10 mei – O.L.V. Hemelvaart
zaterdag 19 mei 20 en 21 mei – Pinksteren en Pinkstermaandag
zaterdag 3 november 1 en 2 november – Allerheiligen en Allerzielen
zaterdag 10 november 11 november – Wapenstilstand
zaterdag 29 december 1 en 2 januari – Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

 

De bibliotheek naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
woensdag 3 januari vanaf 12 u. nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel
zaterdag 31 maart 1 en 2 april – Pasen en Paasmaandag
zaterdag 19 mei 20 en 21 mei – Pinksteren en Pinkstermaandag
alle zondagen in juli zomervakantie
zaterdag 10 november 11 november – Wapenstilstand
maandag 24 december 25 en 26 december – Kerstmis en 2e kerstdag
maandag 31 december 1 en 2 januari – Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

 

De gemeentelijke sportinfrastructuur naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijk diensten:

sluiting naar aanleiding van:
woensdag 3 januari vanaf 12 u. nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel
van 1 tot en met 31 juli zomervakantie
maandag 24 december 25 en 26 december – Kerstmis en 2e kerstdag
maandag 31 december 1 en 2 januari – Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

  

De muziekacademie naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
1 t.e.m. 15 april paasvakantie
maandag 30 april facultatieve verlofdag
1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie
29 oktober t.e.m. 4 november herfstvakantie
24 t.e.m. 31 december kerstvakantie

 

De academie voor Schone Kunsten naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
zaterdag 31 maart facultatieve verlofdag
1 t.e.m. 15 april paasvakantie
woensdag 13 juni algemene leraarsjury
1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie
29 oktober t.e.m. 4 november herfstvakantie
24 t.e.m. 31 december kerstvakantie

 

De gemeentelijke basisschool Reynaerdijn naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 7 januari kerstvakantie
12 t.e.m. 18 februari krokusvakantie
1 t.e.m. 15 april paasvakantie
maandag 30 april facultatieve verlofdag
1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie
29 oktober t.e.m. 4 november herfstvakantie
24 t.e.m. 31 december kerstvakantie
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP