Gemeente Stekene

Sluitingsdagen 2019

Het college stelde de sluitingsdagen voor 2019 vast. Hieronder vind je de opsomming van de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten.

Alle gemeentelijke diensten sluiten in 2019 op de volgende feestdagen:

dinsdag 1 januari Nieuwjaar
woensdag 2 januari 2e nieuwjaarsdag
donderdag 3 januari vanaf 12 uur nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel
zondag 21 april Pasen
maandag 22 april Paasmaandag
woensdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 30 mei O.L.H. Hemelvaart
zondag 9 juni Pinksteren
maandag 10 juni Pinkstermaandag
donderdag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap
zondag 21 juli Nationale feestdag
donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
vrijdag 1 november Allerheiligen
zaterdag 2 november Allerzielen
maandag 11 november Wapenstilstand
dinsdag 24 december vanaf 12 uur 26 en 26 december - Kerstmis en 2e kerstdag
woensdag 25 december Kerstmis
donderdag 26 december 2e kerstdag
dinsdag 31 december vanaf 12 uur 1 en 2 januari - Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

 

De diensten Burgerzaken, Toerisme, Ruimtelijke ordening, Onthaal sluiten op de volgende zaterdagen:

zaterdagsluiting naar aanleiding van:
zaterdag 20 april 21 en 22 april – Pasen en Paasmaandag
zaterdag 1 juni 30 mei – O.L.V. Hemelvaart
zaterdag 8 juni 9 en 10 juni – Pinksteren en Pinkstermaandag
zaterdag 13 juli 11 juli - Feest Vlaamse Gemeenschap
zaterdag 20 juli 21 juli - Nationale feestdag
zaterdag 17 augustus 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
zaterdag 9 november 11 november – Wapenstilstand
zaterdag 28 december 1 en 2 januari – Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

 

De bibliotheek naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
zaterdag 20 april 21 en 22 april - Pasen en Paasmaandag
zaterdag 8 juni 9 en 10 juni – Pinksteren en Pinkstermaandag
alle zondagen in juli zomervakantie
zaterdag 20 juli 21 juli  - Nationale feestdag
zondag 3 november 1 en 2 november - Allerheiligen en Allerzielen

 

De gemeentelijke sportinfrastructuur naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijk diensten:

sluiting naar aanleiding van:
donderdag 3 januari vanaf 12 u. nieuwjaarsreceptie gemeentepersoneel
van 1 tot en met 31 juli zomervakantie
dinsdag 24 december 25 en 26 december – Kerstmis en 2e kerstdag
dinsdag 31 december 1 en 2 januari – Nieuwjaar en 2e nieuwjaarsdag

  

De muziekacademie naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 6 januari kerstvakantie
4 t.e.m. 10 maart krokusvakantie
8 t.e.m. 22 april paasvakantie
donderdag 20 juni pedagogische studiedag
1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie

 

De academie voor Schone Kunsten naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 6 januari kerstvakantie
donderdag 21 februari pedagogische studiedag
4 t.e.m. 10 maart krokusvakantie
8 t.e.m. 22 april paasvakantie
woensdag 12 juni algemene leraarsjury
woensdag 26 juni rondgang en prijsuitreiking
1 juli t.e.m. 31 augustus zomervakantie
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie

 

De gemeentelijke basisschool Reynaerdijn naast de sluitingsdagen van alle gemeentelijke diensten:

sluiting naar aanleiding van:
1 t.e.m. 6 januari kerstvakantie
maandag 4 februari facultatieve verlofdag
4 t.e.m. 10 maart krokusvakantie
8 t.e.m. 22 april paasvakantie
vrijdag 31 mei 30 mei - O.L.H. Hemelvaart
vrijdagnamiddag 28 juni t.e.m. 31 augustus zomervakantie
28 oktober t.e.m. 3 november herfstvakantie
23 t.e.m. 31 december kerstvakantie
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP