Gemeente Stekene

Livemuziek horecazaken - subsidie

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor Stekense horeca-uitbaters die een evenement met livemuziek organiseren (= Meimaand Muziekmaand). Wie tijdens 'Meimaand Muziekmaand' een livemuzikant boekt, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Meer info

Klik hier voor het reglement 'Evenementen met livemuziek in horecazaken'.

Voorwaarden

  • De horeca-uitbater moet een deelnameformulier indienen uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de projectmaand.
  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het evenement een publiek karakter hebben en moet het gratis toegankelijk zijn.
  • De aanvraag moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen waarbij volgende elementen worden getoetst om de diversiteit van het aanbod te behouden:
    a) Het uniek karakter van de artiest. Deze kan jaarlijks slechts éénmaal optreden in de projectmaand om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
    b) Het uniek karakter van de organisator. Deze kan jaarlijks slechts één evenement aanvragen dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
  • De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van het voorzien van livemuziek, met een maximum van 300 euro. De kosten voor gage voor artiesten, geluidsinstallatie en Sabam komen in aanmerking. Andere kosten komen niet in aanmerking.
  • De subsidie wordt uitbetaald nadat het evenement heeft plaatsgevonden.
  • De organisator dient de subsidieaanvraag in ten laatste dertig dagen na het evenement samen met volgende bewijsstukken: foto van het evenement waarop de artiesten en het publiek te zien zijn, evaluatieformulier van het evenement en bewijs van de gemaakte kosten.

 

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij team Ondernemen en Werken in het gemeentehuis, maar je kan je deelname en subsidie ook aanvragen via onderstaande formulieren en per mail versturen naar info@stekene.be.

Je vindt ook het evaluatieformulier terug bij de Downloads.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP