Gemeente Stekene

Belgische nationaliteit - bewijs

Met dit document kan je jouw nationaliteit bewijzen.

Zo'n bewijs moet je meestal voorleggen wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

Je hebt de Belgische nationaliteit en bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Bedrag

Dit bewijs is gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP