Gemeente Stekene

Bestuursdocument - inzage afschrift

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een afschrift van krijgen. 

Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister, kiezerslijsten: jonger dan 100 jaar
  • Dossiers over personen en personeel
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een gegronde reden, bv de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingwerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen
  • Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan jouw aanvraag afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. 

Als het gaat om inzage van informatie van persoonlijke aard, moet je een belang aantonen.

Je mag de verkregen bestuursdocumenten niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij het gaat om milieu-informatie.

Procedure

Gelieve je aanvraag om inzage of afschrift van een bestuursdocument schriftelijk in te dienen.

Als aanvrager moet je naam en je postadres opgeven: de loutere vermelding van een mailadres volstaat niet. Deze maatregel is ingeschreven om misbruik van de openbaarheidsregeling en indienen van verzoeken onder fictieve naam te ontmoedigen.

De schriftelijke aanvraag vermeldt ook duidelijk de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie.

Hiervoor kan je het aanvraagformulier gebruiken. (zie onderaan bij Downloads)

Binnen 20 dagen na ontvangst van jouw aanvraag ontvang je een antwoord met de beslissing. Indien er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, kan die termijn gemotiveerd verlengd worden met 20 dagen.

Bedrag

Uittreksels uit het notulenboek zijn in principe gratis beschikbaar.

Eventuele kopiëen zijn betalend te verkrijgen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP