Gemeente Stekene

Vreemdelingenkaart

Deze identiteitskaart (ook wel de C-kaart genoemd) kan je als niet-EU-burger krijgen als je onbeperkt in ons land mag verblijven.

Een identiteitskaart voor vreemdeling is vijf jaar geldig. Je kunt de kaart als eigenaar automatisch vernieuwen op de gemeente (afgifte van een nieuwe kaart geldig voor vijf jaar).
Je kunt dit document reeds verlengen zes maanden vooraleer de geldigheidsduur ervan verloopt, als dit noodzakelijk is voor vertrek naar het buitenland.
Eigenaars van de C-kaart zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, behalve de Zwitserse onderdanen die hun aanvraag tot inschrijving na 1 juni 2008 indienden.

Voorwaarden

Als niet-EU-burger kun je in bepaalde gevallen een 'identiteitskaart voor vreemdeling' (C-kaart) verkrijgen:

  • Wanneer je een B-kaart (onbeperkt verblijfsrecht) heeft en de machtiging tot vestiging aanvraagt op basis van vijf jaar voorafgaand ononderbroken verblijf met een B-kaart.
  • Als gezinshereniger met een niet-EU-burger (op voorwaarde dat deze reeds houder is van een C-kaart), vanaf de zevende maand dat u zelf in het bezit bent van een B-kaart kan u een aanvraag doen.
  • Indien je een Zwitsers onderdaan bent die als buitenlandse student in België verblijft, of zich hier vestigde in het kader van een gezinshereniging, tewerkstelling of zelfstandige arbeid.

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Gelieve je paspoort en 2 pasfoto's mee te brengen.

Bedrag

Deze kaart kost 14 EUR.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP