Gemeente Stekene

Bevolkingsregister - informatie

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt:

  • in de vorm van uittreksels uit de registers
  • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn
  • door raadpleging van de registers
  • door verstrekking van personenlijsten uit de registers
  • in de vorm van statistische gegevens

Afgifte van uittreksels of getuigschriften

Je kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - ontvangen als de inlichtingen die zij bevatten op jezelf betrekking hebben.

Registers raadplegen

Met je elektronische identiteitskaart kan je je gegevens controleren in het Rijksregister.

Personenlijsten uit de registers aan derden verstrekken

Geen enkele personenlijst mag aan derden worden verstrekt.

Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen.

Statistische gegevens uit de registers verstrekken

Je kan een schriftelijk verzoek richten aan het college van burgemeester en schepenen om statistische gegevens uit de registers vrij te geven. Vermeld hierbij je beoogde doel. Deze data worden enkel verstrekt op voorwaarde dat de identificatie van de in de registers ingeschreven personen onmogelijk is.

Rijksregister online raadplegen:

Met je elektronische identiteitskaart kan je jouw gegevens bij het rijksregister online raadplegen. Je kan je aanmelden via https://mijndossier.rrn.fgov.be

Procedure

Klik hier voor de verschillende attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

Gelieve je identiteitskaart mee te brengen.

Bedrag

Uittreksels uit de bevolkingsregisters zijn gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP