Gemeente Stekene

Reistoelating voor minderjarigen (ouderlijke machtiging)

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Bij aanvraag dien je de nodige bewijsstukken mee te brengen (zie bewijsstukken).

Bewijsstukken

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen via het e-loket.

Bedrag

Gratis

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP