Gemeente Stekene

Privésecurity - subsidie

Een vereniging die een jongerenfuif geeft, kan een subsidie bekomen voor het inhuren van privé-security.
Een vereniging kan per jaar maar één keer een subsidie krijgen voor een jongerenfuif. Een jongerenfuif is een dansgelegenheid in een zaal of in openlucht georganiseerd door jongeren.

Voorwaarden

Er is geen subsidie mogelijk als de organisator onder de naam van een vereniging een fuif organiseert waarbij de kosten en baten niet ten laste of ten goede zijn van de vereniging.
De privé-security moet erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en over een erkenningsnummer beschikken.
Klik hier voor het subsidiereglement 'Privé-security voor jongerenfuiven'.

Procedure

Ten minste 4 weken vóór de aanvang van de fuif geeft de vereniging de datum en plaats van de jongerenfuif, samen met een kopie van het contract met de privé-security, door aan het gemeentebestuur.
De vereniging neemt ook contact op met de gemeentelijke dienst Veiligheid voor de coördinatie.
Bij risicovolle fuiven of bij grote fuiven waar meer dan 500 personen, worden verwacht, wordt een coördinatievergadering gehouden met de hulpdiensten.

Wat meebrengen

Na afloop van de jongerenfuif worden de volgende documenten meegebracht:

  • een bewijs van betaling van de privé-security
  • de namen, adressen en geboortedata van twee meerderjarige personen die gevolmachtigd werden als verantwoordelijke inrichters
  • het rekeningnummer waarop gestort kan worden
  • het ingevulde evaluatieverslag

Bedrag

De subsidie bedraagt de helft van de kosten voor privé-security met een maximum van 750 euro per jaar.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP