Gemeente Stekene

European Disability Card (EDC)

EDC (grote weergave)
Stekene hecht veel belang aan de verhoging van de participatie van mensen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven, zo ook aan het vrijetijdsleven.

Om de toegang voor personen met een handicap tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten te bevorderen werd in België in oktober 2017 de European Disability Card (EDC) officieel gelanceerd. Naast het bevorderen van de toegang tot cultuur, vrijetijdsbesteding en sport, biedt de kaart ook een aantal voordelen in die domeinen.

Welke voordelen dit kunnen zijn, wordt zelf beslist door de organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten, die de kaart aanvaarden. De voordelen kunnen onder meer zijn:

 • gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een handicap en/of hun begeleiders;
 • gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids;
 • ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke behoeften (bv. brailleschrift of eenvoudige taal);
 • aangepaste rondleidingen (bv. in gebarentaal).

Onze gemeente is recent ook partner geworden binnen dit project en wenst deze kaart zo veel mogelijk kenbaar te maken bij haar inwoners.

 

Wie kan deze kaart aanvragen?

Iedereen die erkend is als persoon met een handicap of hulp krijgt van één van de vijf Belgische instellingen bevoegd voor integratiebeleid voor personen met een handicap.

Voor personen wonende in Vlaanderen is dit de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 

Hoe en waar kan je de kaart aanvragen?

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
 • Online via het adres https://forms.handicap.fgov.be/nl
 • Door een brief te sturen naar FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150 – 1000 Brussel
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):

 

Hoe en waar kan je de kaart gebruiken?

Algemeen
 • Raadpleeg de website, reclame, flyers, ... van de plaats die je bezoekt of neem contact op met de organisator. Hij zal je informeren over de voordelen voor kaarthouders.
 • De kaart kan in België gebruikt worden en in de deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.
In Stekene

De gemeente Stekene wil mensen met een handicap zo veel mogelijk integreren in het sociale en publieke leven. Zo worden er al heel wat voordelen aangeboden:

 • De bibliotheek heeft een aanbod grootletterboeken, luisterboeken, daisy-boeken, …
 • De Sportdienst organiseert activiteiten voor mensen met een beperking in samenwerking met de burensportdienst Waasland.
 • De Jeugddienst voorziet inclusieve werking tijdens de speelpleinwerking en andere activiteiten (buitenspeeldag, ...).
 • Dienst Evenementen organiseert evenementen met gratis inkom, gericht op een breed publiek. Er is steeds een rolstoeltoegankelijk toilet voorzien. Bij de organisatie van evenementen wordt gekeken naar een goed bereikbare locatie en verharde ondergrond.
 • Dienst Cultuur voorziet ringleiding voor doven en slechthorenden bij de organisatie van evenementen in OC Boudelo en Amelberga.
 • Er is een mobiel systeem ‘ringleiding’ dat uitleenbaar is en kan gebruikt worden voor de organisatie van activiteiten in andere (gemeentelijke) locaties.
 • Dienst Cultuur voorziet terugbetaling van het ticket wanneer mensen aangesloten zijn bij een vereniging voor personen met een handicap.
 • Dienst Gezin, Welzijn en Gezondheid organiseert activiteiten die rolstoeltoegankelijk zijn.
 • Het gemeentebestuur investeert in toegankelijk openbaar vervoer en toegankelijke voet- en zebrapaden.
Andere nuttige info
 • De kaart is strikt persoonlijk. Je moet de kaart altijd bij je hebben om de voordelen te krijgen.
 • De kaart is 5 jaar geldig.
 • De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat.
 • Na de aanvraag duurt het ongeveer 4 weken vooraleer je de kaart ontvangt.

 

Contact en informatie

Meer informatie vind je in de flyer in bijlage en op de website van het project (toegankelijke brochures en video's in gebarentaal): www.eudisabilitycard.be.

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP