Gemeente Stekene

Inventaris bouwkundig erfgoed

Bouwkundig erfgoed

De Vlaamse overheid startte in 1975 met het inventariseren van waardevolle gebouwen als instrument voor behoud en bewustmaking. In 1977 kwam de gemeente Stekene als één van de eerste gemeenten aan de beurt.

Op systematische wijze werden zowel de geschiedenis van de gemeente als de historische en architecturaal bijzondere gebouwen per straat in kaart gebracht. Het lokaal bouwkundig erfgoed is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig erfgoed en werd in 1981 gepubliceerd in boekvorm in de reeks ‘Bouwen door de Eeuwen heen’, met de focus op gebouwen van voor de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2009 is deze inventaris digitaal raadpleegbaar.

In 2019 startte de gemeente, in samenwerking met Erfpunt (het aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in het Waasland) en heemkundige kring d'EUZIE, met de actualisatie van de inventaris Bouwkundig erfgoed in onze gemeente. Na actualisatie is ook een waardering gebeurd met de gebouwen in de inventaris.

Waarom een waardering?

Het boek is destijds opgevat als een snelinventaris, met vaak een summiere wetenschappelijke
beschrijving van de uiterlijke kenmerken. Waar literatuur of archiefmateriaal makkelijk voorhanden was, werd aanvullende informatie toegevoegd. Er was echter geen tijd of plaats voor een meer uitgebreide waardestelling van de gebouwen. Hierdoor is het niet altijd duidelijk wat kan of niet kan met zo’n gebouw ‘op de lijst’. Bovendien is er de laatste vijftig jaar al één en ander veranderd.

Door elk gebouw te toetsen aan een set van criteria en erfgoedwaarden, is het mogelijk om duidelijkere uitspraken te doen over de huidige erfgoedwaarde. Die kan helpen om een erfgoedbeleid op maat uit te werken, maar tegelijk ook houvast bieden voor eigenaars.

Meer info

De inventaris bouwkundig erfgoed in Stekene vind je in de bijlage. Ook de nota van Erfpunt over het bouwkundig erfgoed in Stekene vind je als bijlage terug.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP