Gemeente Stekene

Bodemontleding

Het gemeentebestuur biedt aan elke land- en tuinbouwer van de gemeente één gratis bodemontleding per jaar aan, die je naar keuze kan laten uitvoeren in het voorjaar en/of in het najaar.

Voorwaarden

Bij een gratis bodemontleding moet je tenminste één bijkomende bodemontleding aanvragen. De Bodemkundige Dienst biedt bijkomende bodemontledingen aan tegen een gereduceerde prijs, die je zelf moet betalen. Het aanbod van deze staalnames geldt uitsluitend voor land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep. Bovendien zullen de gratis bodemontledingen enkel uitgevoerd worden op percelen die op het grondgebied van Stekene liggen.

Klik hier voor het subsidiereglement 'Bodemontleding'.

Procedure

Het gemeentebestuur stuurt alle land- en tuinbouwers per post bijgevoegd aanvraagformulier op. Bezorg het ingevulde formulier terug aan het gemeentebestuur. Je kan hiervoor terecht bij team Ondernemen en Werken (Landbouw) in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Vervolgens zal het gemeentebestuur de aanvraag doorsturen naar de Bodemkundige Dienst, die de onderzoeken zal uitvoeren. Deze laatste stuurt de resultaten van de bodemontledingen naar de aanvrager en het gemeentebestuur.

Een standaardbodemontleding bestaat uit de bepaling van pH-KCI, fosfor, kalium, magnesium, calcium, natrium, koolstof (voor de berekening van humus) en de handgeschatte textuur. Op basis van deze gegevens wordt er bemestingsadvies gegeven voor de drie volgende teelten.

Een standaardbodemontleding vormt ook de basis voor een evenwichtige minerale samenstelling van het ruwvoeder, en dus een goede diergezondheid. De juiste bemesting verbetert de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor producten van een superieure kwaliteit. De standaardbodemontleding is dus voor elke landbouwer een niet te verwaarlozen investering met een zeer hoog rendement.

Een Kema-ontleding voor de intensieve tuinbouw bestaat uit:

  • de bepaling van de grondsoort op basis van granulometrie, koolstofgehalte en volumedichtheid
  • de bepaling in een waterig extract van het zoutgehalte en de minerale stikstof
  • de bepaling in AL-extract van fosfor, kalium, magnesium, calcium en natrium
  • de bepaling van pH-KCI
  • het bijhorende bemestingsadvies

De staalnames moeten worden uitgevoerd:

  • de eerste bodemontleding vóór eind april
  • de tweede bodemontleding vóór 15 oktober

Je ontvangt de resultaten van de standaardanalyse binnen de 20 werkdagen na de staalname.
De resultaten van de Kema-ontledingen ontvang je binnen de 5 werkdagen.

Bedrag

Bij elke gratis bodemontleding moet je tenminste één bijkomende bodemontleding aanvragen. Deze bijkomende bodemontleding betaal je zelf.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP