Gemeente Stekene

Startende ondernemer - subsidie

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor startende ondernemers in hoofd- en bijberoep in Stekene.

Voorwaarden

 • De subsidie is van toepassing voor ondernemingen die hun enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Stekene vestigen.
 • Zich inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Minstens 6 maanden een vestiging in Stekene.
 • De aanvrager moet op het aanvraagformulier een schriftelijke verklaring op eer afleggen dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden van startende onderneming en niet in één van de vormen van uitsluiting valt.
 • Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor ondersteuning, waarbij de startende ondernemer onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandige in hoofdberoep en in bijberoep.
 • Een herstartende onderneming wordt gelijkgesteld met een nieuwe onderneming. Een herstartende onderneming is een onderneming van een ondernemer die inmiddels een nieuwe onderneming opgestart heeft, en wiens onderneming in het verleden failliet is verklaard.

Klik hier voor het subsidiereglement 'Starten in Stekene'.

Worden expliciet uitgesloten voor het toepassingsgebied van dit subsidiereglement:

 • Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
 • Bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
 • De omvorming van een onderneming - natuurlijk persoon naar een onderneming - rechtspersoon
 • Verenigingen zonder winst (vzw’s)
 • Volgende economische activiteiten: callshop, internetshop, nachtwinkel, automatenshop, gok- en speelzalen, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privé-club

 

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) binnen de 6 maanden na het starten van uw onderneming aan het gemeentebestuur met de nodige documenten:

 • bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • bewijs van aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen met aanduiding van hoofd- of bijberoep.

Na verificatie van de 3 vermelde stukken en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen, betaalt het gemeentebestuur de inschrijvingsrechten terug die door de startende onderneming aan het ondernemingsloket werden uitbetaald.

Je kan hiervoor ook terecht bij team Ondernemen en Werken in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Bedrag

De subsidie omvat de terugbetaling van het inschrijvingsgeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen in het kalenderjaar waarin je bent ingeschreven.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP