Gemeente Stekene

Verkoop officiële PMD-zakken en GFT-labels door handelaars

Als zelfstandige handelaar kan je een erkenning krijgen voor de verkoop van officiële PMD-zakken en GFT-labels van de gemeente. Met deze erkenning kan je de PMD-zakken en GFT-labels van de gemeente verkopen en ontvang je een distributievergoeding per verkocht(e) zak/label. Het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2019 voorziet in een subsidiëring van handelaars van 2,5% op de totale som van de verkoopborderellen van de PMD-zakken en GFT-labels. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld.

Voorwaarden

Als handelaar ontvang je een subsidie van 2,5% van de totale som van de verkoopborderellen.

Klik hier voor het subsidiereglement 'huisvuilzakken en GFT-labels'.

 

Procedure

Je kan een verkooppunt worden door het bijgevoegde aanvraagformulier te bezorgen aan team Natuur en Milieu. Er wordt wekelijks op donderdag geleverd, uitgezonderd wanneer een feestdag op donderdag valt. Dan wordt meestal op vrijdag geleverd. Je kan wekelijks je bestelling doorgeven per telefoon T 03 790 03 22 of per e-mail E natuurenmilieu@stekene.be. 

Onder kleinverdelers verstaan we handelaars die in kleine hoeveelheden zakken aankopen (per doos) of GFT-labels per pak van 10 vellen en deze in hun winkel in voorraad hebben voor hun cliënteel. 

Wil je een aanvraag doen? Neem dan contact op met team Natuur en Milieu. De gemeente zorgt voor de verdere afhandeling van de aanvraag en bezorgt je een antwoord.

Het gemeentebestuur maakt de lijst van handelaars bekend die de officiële PMD-zakken en GFT-labels verdelen. 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP