Gemeente Stekene

Eretekens arbeid

De eremedailles werden ingesteld om 'al degenen te onderscheiden en te belonen die hun kennis, hun talent, hun toewijding, hun vaardigheid en hun ideaal ten dienste van de arbeid zouden stellen'. Deze medailles kregen de naam 'Eretekens van de Arbeid'.

Voorwaarden

Eretekens kunnen worden toegekend aan:

  • werknemers uit de privé-sector die onder een arbeiders- of bediendencontract werken
  • het contractueel personeel uit de openbare sector
  • zelfstandigen (alleen voor het Ereteken van de Arbeid, 1ste klasse)

Soorten:

  • Ereteken van de Arbeid, 1ste klasse: toegekend na 25 jaar arbeid
  • Ereteken van de Arbeid, 2de klasse: toegekend na 30 jaar arbeid
  • Gouden medaille der Kroonorde: toegekend na 35 jaar arbeid
  • Gouden palmen der Kroonorde: toegekend na 45 jaar arbeid

Procedure

Meestal neemt de werkgever het initiatief om een aanvraag voor een ereteken in te dienen. Indien dit niet zo is, kan de werknemer zelf ook een aanvraag indienen.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan de formulieren ook aanvragen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De werkgever vult de aanvraag in en stuurt deze door naar het gemeentebestuur van de woonplaats van de werknemer. Hier worden de persoonsgegevens en het strafregister van de werknemer geverifieerd. Het gemeentebestuur stuurt de aanvraag voor verdere afhandeling naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bedrag

De Eretekens van de Arbeid zijn gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP