Gemeente Stekene

Aangifte schade aan landbouwgewassen

De land- en  tuinbouwsector kan door uitzonderlijke weersomstandigheden (hevige regenval, hagel, vorst, langdurige droogte,…) geconfronteerd worden met schade aan haar landbouwgewassen. Indien deze omstandigheden als ramp erkend worden, krijg je als landbouwer mogelijks een schadevergoeding.

Heb je schade geleden? Meld dit dan bij de gemeente.

Procedure

 Aangifteformulier

 • Vul zo snel als mogelijk na vaststelling van de schade een aangifteformulier in.

 • Bezorg dit aangifteformulier samen met luchtfoto’s en de verzamelaanvraag aan gemeentebestuur Stekene:
  • op papier via afgifte in het gemeentehuis, dienst Landbouw, Stadionstraat 2.
   Je vindt het formulier als bijlage onderaan deze pagina bij 'Downloads'.
   OF
  • digitaal via het digitaal loket op onze website: klik hier.

Schadecommissie

De dienst Landbouw richt een aanvraag aan de burgemeester om de gemeentelijke schadecommissie samen te roepen. Deze schadecommissie kan ter plaatse de schade aan de teelten vaststellen.

De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op haar beurt de erkenning als landbouwramp kan vragen aan de Vlaamse Regering.

Bedrag

De schadecommissie keert geen schadevergoedingen uit maar het percentage van de schade wordt in rekening genomen bij de volgende belastingaangifte.

De vaststelling van de geleden schade kan je wel gebruiken voor het indienen van een schadeaangifte bij de federale en regionale overheden, o.a. voor het Rampenfonds.

Meer info?

Kijk gerust even na op de website van het Departement Landbouw en Visserij: klik hier.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP