Gemeente Stekene

Aangifte schade aan landbouwgewassen

Bij hevige regenval, hagel, vorst of langdurige droogte kan er schade ontstaan aan bepaalde landbouwgewassen. Landbouwers die dit wensen, kunnen de geleden schade laten ramen.

Procedure

Bezorg het aangifteformulier zo snel mogelijk, na zelf de geleden schade te hebben vastgesteld, aan het gemeentebestuur.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Landbouw in het gemeentehuis, maar je kan deze aangifte ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Vervolgens gaat de burgemeester over tot de bijeenroeping van de schadecommissie, bestaande uit experts van landbouworganisaties, een expert van het Agentschap Landbouw en Visserij, een expert van de Controle der Belastingen, en de gemeente. Deze commissie zal de schade ramen.

Bedrag

De schadecommissie keert geen schadevergoedingen uit, maar het percentage van de schade wordt in rekening genomen bij de volgende belastingaangifte.

De vaststelling van de geleden schade kan je wel gebruiken voor het indienen van een schadeaangifte bij de federale en regionale overheden, o.a. voor het Rampenfonds.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP