Gemeente Stekene

Milieu-inlichtingen

Uitgebreide milieu-inlichtingen over één of meerdere kadastrale percelen die notarissen verplicht moeten opvragen en overnemen in de notariële aktes bij koop en verkoop van onroerende goederen. Ook van toepassing voor milieu-inlichtingen voor derden zoals milieuadviesbureau’s in het kader van milieuvergunningsaanvragen.

Procedure

Brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen met:

  • vraag tot het afleveren van milieu- inlichtingen
  • vermelding van adres(sen)
  • vermelding van kadastraal perceel (kadastrale percelen)
  • in voorkomend geval voor notarissen: modelformulier vastgoedinformatie

De milieu-inlichtingen worden afgeleverd binnen de 30 dagen na aanvraag.

Bedrag

25 euro per kadastraal perceel of per aaneengesloten groep kadastrale percelen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP