Gemeente Stekene

Kansspelen

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen beperkt de plaatsen waar kansspelen mogen uitgebaat worden tot:

  • drankgelegenheden: klasse III (vergunning C)
  • speelautomaathallen (lunaparken): klasse II
  • casino's: klasse I

Voorwaarden

DRANKGELEGENHEDEN
In cafés zijn enkel de elektrische biljarten 'bingo' of 'one-ball' toegelaten. Hun aantal is beperkt tot twee.
Bij de aanvraag van de vereiste vergunning klasse III, moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan, onder voorbehoud van het voorleggen van een gunstig brandweerverslag.

SPEELAUTOMAATHALLEN OF LUNAPARKEN
Enkel de automatische black-jackspelen, paardenweddenschappen, dobbelspelen, pokerspelen en roulettespelen zijn toegelaten. Het totale aantal spelen is beperkt tot dertig. Manuele spelen zijn verboden.
Een speelautomatenhal mag enkel worden uitgebaat met een convenant tussen de gemeente en de uitbater, waarin de gemeente bijkomende voorwaarden kan opleggen. Dit convenant, door beide partijen ondertekend, moet worden toegevoegd bij de aanvraag van de vereiste vergunning klasse II.

Om een kansspelvergunning te kunnen aanvragen, moet je ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en beschikken over een ondernemingsnummer.

Procedure

Om een kansspelinrichting te mogen uitbaten, moet je een vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.
Bij de aanvraag van een vergunning C moet je een advies van de burgmeester bij het aanvraagdossier voegen. Uit het advies moet blijken dat er aan alle wettelijke vereisten voor de uitvoering van een drankgelegenheid is voldaan.

Vul het aanvraagformulier in om de procedure in gang te zetten.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier op deze pagina en in het digitaal loket.

Bedrag

Binnen een vooropgestelde termijn, moet je de Kansspelcommissie een eenmalige bijdrage betalen. Het bedrag wordt jaarlijks bepaald in een Koninklijk Besluit. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Het gemeentebestuur brengt geen extra kosten in rekening.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP