Gemeente Stekene

Taxidienst - vergunning

Om een taxidienst uit te baten, heb je een vergunning nodig die is afgeleverd door de gemeente waar je taxidienst zal worden uitgebaat.
Een taxidienst is een betalende vervoersdienst van personen met een voertuig dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt.
 • De klant bepaalt de bestemming.
 • Als taxidiensten worden niet beschouwd de door het decreet van 20 april 2001 bepaalde diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
 • De vervoersprijs wordt bepaald volgens de prijs per kilometer, het opnemingsbedrag en het wachtgeld.
 • De taxi wordt in zijn geheel ingezet.
 • Als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats.

De vergunning wordt verleend voor vijf jaar en kan hernieuwd worden.

Voorwaarden

 • Je moet 21 jaar zijn om een vergunning te kunnen aanvragen.
 • Je moet voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden. Dit moet worden aangetoond door alle personen die deelnemen aan het beheer van de onderneming (zaakvoerders, bestuurders en vennoten).
 • Je moet een ondernemingsnummer kunnen voorleggen (ter bewijs van basiskennis Bedrijfsbeheer).
 • Je mag geen openstaande, niet-betwiste schulden t.o.v. de gemeente hebben.

  Voor een bedrijf met personeel in loondienst geldt ook:
 • Je mag geen achterstand met de betaling van je RSZ-bijdragen hebben.
 • Je mag geen achterstand met de betaling van je BTW-bijdragen hebben.

  Voor een zelfstandige geldt ook:
 • Je mag geen achterstand met de betaling van je bijdragen voor de Sociale Kas voor Zelfstandigen hebben.
 • Je mag geen achterstand met de betaling van je BTW-bijdragen hebben.

  Indien je nog niet actief bent als bedrijf of zelfstandige geldt ook:
 • Je mag geen achterstand met de betaling van je personenbelasting hebben.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart (natuurlijk persoon) of deze van de zaakvoerders en vennoten (rechtspersonen);
 • een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens drie maanden oud is ;
 • de statuten van de firma, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
 • het getuigschrift van de opleiding 'Basiskennis van het Bedrijfsbeheer' (= ondernemingsnummer);
 • een attest van de Sociale Kas voor Zelfstandigen waaruit blijkt dat je je bijdragen correct hebt betaald (voor een beginnend zelfstandige: bewijs van aansluiting);
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat je je bijdragen correct hebt betaald (enkel voor bedrijven met personeel in loondienst);
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat je je bijdragen en belastingen correct hebt betaald;
 • een eigendomsbewijs of huurcontract van lokalen of standplaatsen - niet gelegen op de openbare weg - waar je je voertuig(en) kan bergen;
 • bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken:
  a) kentekenbewijzen op naam van de aanvrager
  b) aankoopfacturen, leasingcontracten of bestelbonnen op naam van de aanvrager
  De taxikaarten worden pas afgeleverd na voorlegging van de effectieve aankoopfacturen en inschrijvingsbewijzen.
  c) een geldig keuringsbewijs voor bezoldigd personenvervoer voor alle voertuigen
  d) een bewijs dat de voertuigen zijn verzekerd als taxi (= kopie van de verzekeringspolis van de voertuigen)

Bedrag

De aanvraag en de afgifte van een taxivergunning zijn gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP