Gemeente Stekene

Taxidienst - vergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je taxidienst zal worden uitgebaat.

Exploitatievormen

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt organiseren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi

Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen een taxidienst uitbaten. Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter, de afspraak en de betaling worden geregeld via een mobiele app.

Standplaatstaxi

Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast een vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.

De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente.

Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.

Ceremonieel vervoer

Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op voor minstens 3 uur.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien.

Voorwaarden

De voertuigen van een taxidienst moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De voertuigen zijn qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
  • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen.
  • Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering bekomen worden op deze emissienormen.

De uitbaters moeten voldoen aan een aantal eisen voor het verkrijgen van een vergunning:

  • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
  • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
  • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
  • De exploitant moet Nederlands spreken. Er is een overgangstermijn van 2 jaar na het afleveren van de vergunning om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen. In tussentijd is niveau A2 (niveau lager onderwijs) voldoende.

Vanaf 1 juli 2020 moeten taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben. 

Procedure

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.

Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk in de gemeente van de vestigingszetel. De vergunning is 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel, en is hernieuwbaar.

Bedrag

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten).

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP