Gemeente Stekene

Ambulante activiteiten

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten, bv. huis-aan-huisverkoop of een verkoop op evenementen, op openbare markten of op de openbare weg. Hiervoor heb je een leurkaart nodig.

Wanneer de activiteit op openbaar domein plaatsvindt, is een leurkaart en een toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Er zijn ook verschillende activiteiten waarvoor geen leurkaart vereist is:

 • home-party verkoop
 • occasionele verkopen door particulieren (bijvoorbeeld op rommelmarkten)
 • verkoop door een gevestigde handelaar op de openbare weg voor zijn winkel
 • verkoop op salons, beurzen en tentoonstellingen
 • postorderverkopen en verkopen via automaten
 • verkoop van kranten en tijdschriften
 • verkoop ten huize van de koper op zijn uitdrukkelijk verzoek (bijvoorbeeld de wekelijkse ronde van de melkboer)
 • verkoop van binnenlandse producten, afkomstig van de land-, tuin- en bosbouw, veefokkerij, jacht of visvangst, op de plaatsen van productie
 • openbare verkopen
 • verkoop zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel

Voorwaarden

Klik hier voor het belastingreglement 'Belasting op inname openbaar domein activiteiten'.

Procedure

De leurkaart om ambulante handel te drijven, moet je aanvragen bij de ondernemingsloketten.

De toelating voor ambulante handel op het openbaar domein moet je aanvragen bij het gemeentebestuur.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

 • een kopie van de machtiging tot ambulante handel (leurkaart)
 • een bewijs van verzekering BA
 • een kopie van het keuringsverslag installatie gas/elektriciteit (indien van toepassing)
 • een foto van het kraam
 • een verzekeringsattest inzake brand
 • een kopie van de aanvraag bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bedrag

Je betaalt een belasting voor de inname van het openbaar domein voor ambulante handel, dit per bepaalde termijn en per m². De prijzen vind je terug in het belastingreglement onder 'Voorwaarden'.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP