Gemeente Stekene

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Gemeenten kunnen inbreuken op hun lokale politiereglementen zelf sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in plaats van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS)?
- Een administratieve geldboete van maximum 350 euro/175 euro voor minderjarigen, bemiddeling en gemeenschapsdienst
- Een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning
- Een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning
- Een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting

Voor welke inbreuken?
Inbreuken op de politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties.
Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti,...

Binnen het reglement zijn er ook inbreuken opgenomen in het strafwetboek maar het parket van de procureur des Konings voorziet in een gemeentelijke afhandeling onder strikte voorwaarden.

Dit gaat over parkeerinbreuken (stilstaan en parkeren) en andere inbreuken zoals kleine diefstallen en  beschadigingen, graffiti, nachtlawaai, dempen van grachten,…

Voorwaarden

Het bijzonder politiereglement GAS vind je als bijlage.

Dit reglement geldt voor de hele politiezone Waasland-Noord (Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren).

De leeftijdsgrens is vastgelegd in de volledige politiezone op 14 jaar.

Procedure

Wie stelt vast?
In Stekene stelt de politie de overtredingen vast.

Wie legt de sanctie op ?
De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn de rechtsmiddelen?
- Indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen
- Als de boete mogelijk hoger zal zijn dan 70 euro, is mondeling verhoor mogelijk
- Inzage dossier
- Recht op bijstand door advocaat
- Beroep mogelijk bij de politierechtbank

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP