Gemeente Stekene

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Gemeenten kunnen inbreuken op hun lokale politiereglementen zelf sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS)?
- een administratieve geldboete van maximum 350 euro, bemiddeling en gemeenschapsdienst
- een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning
- een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning
- een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting

Voor welke inbreuken ?
Inbreuken op de politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties.
Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti...

Voorwaarden

Het bijzonder politiereglement GAS vind je bij de downloads. 

Procedure

Wie stelt vast?
De politie stelt de overtredingen vast.

Wie legt de sanctie op ?
De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn de rechtsmiddelen ?
- indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen
- als de boete mogelijk hoger zal zijn dan 70 euro: mondeling verhoor mogelijk
- inzage dossier
- recht op bijstand door advocaat
- beroep mogelijk bij de politierechtbank

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP