Gemeente Stekene

Ongeschikt- en onbewoonbaarheid van een (huur)woning

Alle woningen moeten voldoen aan de minimum kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Als er ernstige gebreken zijn aan de woning, kan je een onderzoek aanvragen bij de dienst Wonen en Groen. Als er vastgesteld wordt, dat de woning ernstige gebreken vertoont, wordt de woning ongeschikt verklaard en is de eigenaar verplicht om deze gebreken weg te werken. Als er sprake is van een ernstig veiligheids- en / of gezondheidsrisico, wordt de woning onbewoonbaar verklaard. Bij minder ernstige gebreken moeten de huurder en verhuurder onderling tot een oplossing komen.

Meer info

Voor meer info kan u contact opnemen met de dienst Huisvesting.

Voorwaarden

Elke woning moet voldoen aan de minimum kwaliteitseisen zoals die bepaald zijn in de Vlaamse Wooncode. Elke woning die te huur aangeboden wordt, moet aan deze kwaliteitseisen voldoen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP