Gemeente Stekene

Leegstaande woningen en gebouwen

Door de grote vraag naar woningen en gebouwen, probeert de gemeente eigenaars te stimuleren om hun leegstaande woningen of gebouwen terug in gebruik te (laten) nemen of op de markt te brengen.

Meer info

In de bijlage vind je een brochure over leegstand en verwaarlozing van woningen/gebouwen samengesteld door Interwaas en gemeente Stekene). 

Voorwaarden

Een leegstaand gebouw is een gebouw (geen bedrijfsruimte) dat voor meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

Een leegstaande woning is een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie voor een effectief en niet occasioneel gebruik.

Procedure

De gemeente Stekene probeert op een pro-actieve manier leegstaande gebouwen en woningen op te sporen en de eigenaars te stimuleren om het gebouw of de woning opnieuw te gebruiken in overeenstemming met de functie van het gebouw of de woning. De gebouwen en de woningen in de gemeente worden ten minste één maal per jaar gecontroleerd.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP