Gemeente Stekene

Nachtvergunning

Herbergen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen kunnen ten vroegste om 7 uur ’s morgens hun deuren openen en moeten gesloten zijn om:

 • 1 uur ’s morgens, met uitzondering van de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag;
 • 2 uur ’s morgens, de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag;
 • 3 uur ’s morgens, de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag ter gelegenheid van de gemeentekermissen, jaarmarkten en wijkkermissen;
 • 3 uur ’s morgens ter gelegenheid van kerst- en oudejaarsavond.

De uitbaters zorgen voor de onmiddellijke ontruiming van het publiek, dat verplicht is zich tijdig te verwijderen.

De burgemeester kan op aanvraag toelating verlenen om occasioneel of gedurende een volledig jaar af te wijken van het sluitingsuur.

Voorwaarden

Als je een fuif wil organiseren, kan het sluitingsuur worden gewijzigd.

Indien het sluitingsuur wijzigt, ben je als organisator verplicht om je te houden aan de opgelegde reglementering door de gemeente en het volgende sluitingsscenario te volgen:

 • één uur voor sluitingstijd: stoppen met de verkoop van drankbonnen
 • een half uur voor sluitingstijd: stoppen met het schenken van drank
 • op sluitingsuur zelf: stoppen met het draaien/afspelen van muziek

Kondig dit scenario aan via borden aan de ingang van de fuif.

Procedure

Dien het aanvraagformulier minstens twee maanden op voorhand in. Je moet daarbij de geplande openingsdatum vermelden.

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan de aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier op deze pagina en in het digitaal loket.

De dienst Milieu verwerkt de aanvraag en bezorgt jou de vergunning na goedkeuring door de burgemeester.

Bedrag

De geldende belastingverordening van 28 augustus 2014 is van toepassing.

1. Het openhouden van drankgelegenheden waarvoor een permanente vergunning is verleend in toepassing van de politieverordening:

 • een vergunning voor één jaar: 300 euro
 • een vergunning voor zes maanden: 200 euro

2. Het openhouden van drankgelegenheden waarvoor geen permanente vergunning is verleend:

 • per nacht: 15 euro

In de volgende gevallen is een nachtvergunning echter gratis:

 • vergunningen voor één nacht ter gelegenheid van kermisdagen, jaarmarkten, kerstmis- en oudejaarsavond;
 • je hebt toestemming gekregen om een privéfeest of fuif voor verenigingen te organiseren dat enkel toegankelijk is voor leden.
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP