Gemeente Stekene

Adoptiepremie

Inwoners van Stekene die een minderjarig kind adopteren, krijgen een adoptiepremie van het gemeentebestuur. Dit staat los van de adoptiepremie van de mutualiteit.

Twee keer per jaar maakt de gemeente de adoptiepremies over. 
De premie wordt op de rekening van de moeder, vader of de opvoeder(ster) van het kind gestort.

Voorwaarden

Om de premie te ontvangen, moet je minstens drie maanden in Stekene wonen op de dag dat de adoptieakte in de registers van de burgerlijke stand wordt geschreven.

Klik hier voor het subsidiereglement 'Geboorte- of adoptiepremie'.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket

 

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Rekeningnummer

Bedrag

De premie bedraagt 25 euro per kind.

Digitaal loket

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP